Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 februari 2023. Bön, fasta och allmosa