Ordförande för biskoparnas i USA utskott mot abortpillret: ”Vi gör det av kärlek till kvinnorna”

2
min read

Ordförande för biskoparnas i USA utskott mot abortpillret: ”Vi gör det av kärlek till kvinnorna”

mån, 06/24/2024 - 18:27
Posted in:
0 comments

Biskop Burbridge har som ordförande vädjat till katolikerna att be för landets högsta domstol att lyssna på Pro-Life engagerade som opponerar sig mot amerikanska läkemedelsverkets godkännande av abortpillret.

Biskop Michael Burbridge av Arlington, Virginia (USA) är ordförande för Katolska biskopskonferensens i Förenta Staterna arbetsgrupp Pro-Life verksamhet (foto: Elda Caldwell/CNA / EWTN)

 

Ordförande för de katolska biskoparnas Pro-Life nämnd i USA har uttryckt besvikelse över Högsta Domstolens (Supreme Court) beslut att godkänna tillgång till abortpillret. Biskop Burbridge har hänvisat till hälsoriskerna som kan drabba kvinnorna och uttryckt oro över de oföddas liv.

Högsta Domstolen har i sitt eniga beslut i torsdags kommit fram till att det inte finns rättslig grund för åtal mot det nordamerikanska läkemedelsverket (U.S. Food and Drug Administration (FDA), som utfärdat bestämmelser för att abortpillret ska vara tillgängligt utan restriktioner.

“Vi vet att det var ett processuellt avgörande och vi har inte uttalat oss om det lagliga i abortpillret som helhet men det är i alla fall en stor besvikelse eftersom abortpillret också i framtiden blir lätt att få tag på,” sa Biskop Michael Burbridge av stiftet Arlington, Virginia, till CNA.

Biskop Burbridge har som ordförande för Katolska biskopskonferensens i Förenta Staterna (USCCB) arbetsgrupp Pro-Life verksamhet, riktat en stark vädjan till katolikerna att be för att landets högsta domstol ställer upp för alla de grupper Pro-Life som, med stöd av läkare och medicinsk personal, ifrågasätter läkemedelsverkets (FDA) avgörande.

Läkemedelsverket FDA godkänner användning av mifepristone (benämning enligt svenska FASS, Mifegyne eller RU-486, övers. anm.) för kemisk abort av barn så långt som till tionde havandeskapsveckan.

I rättegången invändes också mot läkemedlets avreglering av tidigare krav vilket innebär att medlet nu kan utskrivas utan läkarbesök och genom postförsändelse.

“Att en kvinna i den här situationen ska vara helt ensam utan stöd och förståelse är sorgligt. Jag tror inte man är medveten om hur skadligt det kan vara för kvinnan. Det är för att vi älskar kvinnorna som vi känner oro av det skälet att det här pillret blir så lätt tillgängligt,” sa Biskop Burbridge från Omni Louisville Hotel, som är platsen för biskopskonferensens vårmöte.

I en rapport från biskoparna ser man med oro på säkerhetsriskerna med abortpillret, som kan handla om blodförlust, infektioner och i värsta fall döden. Rapporten säger också att riskerna för ogynnsamma verkningar av kemiska aborter är över 5 %, vilket är fyra gånger högre än riskerna vid klinisk abort under de första tre månaderna.

Biskoparna fortsätter nu ansträngningarna att hjälpa kvinnor i nödsituationerna och att sprida kunskap bland människor om säkerhetsproblemen med abortpillret. Kvinnorna skulle inte tillgripa abort som val om de fick det stöd de behöver, tillade biskopen.

“Vi tänker finnas till i deras närhet och förhoppningsvis ledsaga dem med kärlek och bistå dem på alla möjliga sätt,” sa han, och tillade att biskoparnas ”Steg för steg med mammor i nöd” program har utökats med olika valmöjligheter för gravida med allvarliga svårigheter.

Biskopen sa att han och bröderna i episkopatet inte har gett upp den juridiska kampen mot abortpillret. “Vi kommer definitivt att undersöka andra vägar och möjligheter att följa upp det här som en fråga och sätta oss in i de rättsliga och de hälsomässiga aspekterna av det här abortpillret,” antydde Biskop Burbridge.

“De har sagt att pro-life läkarna inte haft den bas som krävs för att få till stånd en rättegång. Vi får alltså tänka efter hur vi kan sätta press på det här avgörandet i Högsta Domstolen.

Zelda Caldwell

Svensk översättning för Katolsk Horisont, Göran Fäldt, Högtidsdagen 2024 för Johannes Döparens Födelse.

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Hur ska man förstå kraven på aborträtt? - Debatt i Jönköpings-Posten

Debatt i Jönköpings-Posten

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna