mars 2022

Kortpredikan 31 mars 2022

Folket har ”tagit sig till vad fördärvligt är”. När Mose dröjer uppe på ber­get blir de otåliga och gjuter sig en kalv, som de tillber och kallar sin gud. Det kan tyckas barnsligt och dåraktigt, men är en bild för människans böjelse att lita på och avguda det synliga och det hon kan åstadkomma med egen för­måga och intelli­gens.

Kortpredikan 30 mars 2022

Jesus har botat den lame mannen i Betesda. När han anklagas för att det skett på en sabbat går han ett steg vidare. Han säger att det är Fadern som verkar genom honom. Jesus jämställer sig med Gud. Detta blir en ännu större anstöt. De hade förstått Jesu anspråk rätt. Tragiken är enorm. Just i det anstötliga lig­ger det hisnande och livgivande. ”Liksom Fa­dern upp­väc­ker de dö­da och ger dem liv, så ger också Sonen liv”.

Kortpredikan 29 mars 2022

Vill du bli frisk? En märklig fråga till en människa som varit sjuk i 38 år. Representerar han helt enkelt männi­skan, som är ”sjuk”, skadad av det tron kallar synden? Jesus ”såg honom”. Han tilltalar honom och gör sig därmed känd för ho­nom som människans Läkare. Okunnig­het om Jesus Kristus och vem han är, är den första ”sjuk­­domen”. Den andra sjukdomen antyds i Jesu fråga: "Vill du bli frisk?" Är det inte själv­klart att männi­skan vill bli frisk?

Att motstå tidsandan

Under de senaste åren har katoliker i hela världen sett på, med ökad oro, hur ledare inom den katolska kyrkan i Tyskland har propagerat för den så kallade ”Synodala vägen” och dess radikala avsteg från tidlös katolsk lära. Många hoppades att påven Franciskus synod om synodalitet, som är planerad att äga rum i Rom under nästa år, skulle få tyskarna att avvika från sin väg mot en schism. Men den tyska synodens ihållande oliktänkande, förstärkt av nyligen gjorda heterodoxa uttalanden från framstående kyrkoledare, kräver nu ett mer brådskande svar.

Predikan 4 söndagen i fastan 2022

Att vigas till jungfru Marias rena hjärta. I fredags kväll, den 25 mars, Herrens och Jungfru Marias bebådelse, kunde många delta i nå­got ovan­ligt, kan­ske kyrkohis­toriskt. Vår påve Franciskus vigde Rysslands och Ukrai­nas folk till jung­fru Marias rena och obefläckade hjär­ta. Men han vigde ock­så alla som deltog, kyr­kan och hela mänskligheten. Tillsammans med påven i Rom bad ock­så alla ka­tolska biskopar världen runt samma bön.