januari 2022

Predikan 4 söndagen under året 2022

När man såras av någon som man älskar gör det mer ont, än när man drabbas av någon främmande person. Någon man inte känner och har en relation till. Eller hur? Idag har vi ett tillfälle att begrunda Guds underbara och outtröttliga tålamod och kärlek till oss alla. Vi har lyssnat till ”Kärlekens lov”. En lovsång till den sanna Kärleken! Herren Jesus kom tillbaka från Jerusalem till sin hemstad Nasareth. Efter att ha gjort några mirakler i Kafarnaum började Han bli berömd. På så sätt blev Jesus mottagen i den lilla orten Nasareth med stor nyfikenhet...

Predikan 4 söndagen under året 2022

Tänk om någon kunde säga sanningen! Behovet av tillförlitlig information växer. Världen tycks fylld av falsk information och lögner. Vem önskar inte en röst som vi kan lita på? Tänk om någon kunde säga san­ningen! Problemet är bara att när en sann profet tar till orda så blir han oftast avvi­sad. Vi hörde det både i första läsningen och i evan­geliet. Profeten Jere­mia utvaldes till profet redan i mo­derlivet, men hans eget folk skulle avvisa och stå emot honom. Han måste bli som en järnpela­re och en kopparmur mot hela landet, mot både kung­ar, präs­ter och hela fol­ket.

Kortpredikan 29 januari 2022, Vårfrumässa

”Du är den mannen.” Natans pedagogik är genomtänkt. Han berättar för Da­vid om en rik man som berövar en fattig man dennes enda får för att mätta en resande. Därmed gill­rar Nathan en fäl­la för David. Han lockar fram hans häftiga reak­tion. David går i fällan och fäller domen över sig själv: ”Dödens barn är den man som har gjort detta”. Men det är mer än skicklig pedagogik. Det är Herrens Ande som av­slö­jar ho­nom. Endast Herrens pil träf­far absolut rätt. Utan den pilen väcks inte den full­komliga ångern.

Kortpredikan 28 januari 2022, S. Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare

Det är plågsamt, nästan outhärdligt, att höra om Davids äkten­skapsbrott och mordet på Uria. Det skedde när David stannade kvar hemma och inte drog med ut i fält. Frestelsen till synd blir lätt övermäktig när människan har så myc­­ket ”omsorg om det jordiska att begären väcks”. Erfaren­heten råder oss att undvika situationer som ger ”tillfälle” till synd.