november 2021

Predikan 1 söndagen i advent 2021

Hoppet som inte kommer på skam. ”Ångest och rådlöshet” – beskrivningen från en avlägsen tid låter märkligt aktuell. Bå­de na­tu­rens och samhällets stabilitet skakas. ”Bekymmer” kryper lätt in under huden och dräne­rar hjärtat på kraft, rymd och spänst. Ett litet ljus tänds när man hör om glädjen över att de äls­ka­de adventsångerna på nytt får sjungas i öppnade kyrkor. Det är glädjande, men det räcker inte att längta till gamla stämningar eller hur det var före pandemi och andra kriser. Ångest och råd­löshet be­höver den motmedicin som stavas hopp.

Predikan 1 söndagen i advent 2021

Första söndagen i advent kan man enligt en gammal tradition i Sverige läsa evangeliet om Jesu intåg i Jerusalem. Just därför har vi hört läsning ur Lukasevangeliet (Luk 19:28–40). Texten berättar om Palmsöndagen.  Varför just denna text första söndagen i advent? Ja, Advent (adventus på latin) innebär ankomst. Herren kommer. Adventus Domini! Vi väntar på Honom. Under Advent förbereds vi för Herrens födelsehögtid, för Jul. Men framför allt väntar vi på Herrens slutliga ankomst. Herren har lovat att komma. Vi vet inte när detta sker. Är du redo för detta? Beredd? 

Predikan Första adventssöndagen 2021

Två ord är typiska för Advent: längtan och vaksamhet. Vi längtar efter Jesu ankomst. Vi vakar och väntar på honom. Egentligen är det något vi alltid gör. Han är vår Frälsare, vår Herre och Gud. Vi kan alltid komma honom närmare och lära känna honom närmare. Därför är kärlekens längtan något beständigt under hela vårt liv på jorden.

Fest av vår Fru av den mirakulösa medaljen - 27 November

V. O Maria, avlad utan synd,

R. Be för oss som tar vår tillflykt till dig Herre Jesus Kristus, för att öka och sprida devotionen till Din Moders obefläckade avlelse valde Du att uppenbara den mirakulösa medaljen för den heliga Catherine Labouré, vars ödmjuka föredöme vi vill efterlikna så att även vi, i både ord och handling, må lovprisa detta mysterium. Amen.

NOVENA-BÖN

Katolsk Advent

Katolsk Advent
Advent är en av de liturgiska tider som kanske väcker mest känslor på våra breddgrader, men få kanske ger advent den innebörd som dessa fyra veckor borde ha: andlig förberedelse inför firandet av Kristi Guds Sons födelse och av Kristi återkomst som ska ske definitivt en dag och som med all säkerhet sker när Han låter var och en av oss avsluta vårt jordeliv och ska dömas av Honom. Detta häfte innehåller några katolska seder och böner som är förknippade med advent.