november 2021

Kortpredikan 26 november 2021

Profeten Daniel ser hela världshistorien och dess välden och riken. De fram­ställs som olika djur­liknande gestalter. Alla väl­den och riken har sin tid. Alla skall gå under. Därefter ser han en tron sättas fram. ”En som var gammal” intar tronen. ”Böc­­­ker blev öppnade”. Historien följer inte godtyckliga lagar. Någon leder histo­rien och en slutlig dom skall fällas. Så sker något annorlunda. ”En som liknade en män­ni­skoson” förs fram inför den Högste. ”Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt väl­de och hans rike skall inte förstö­ras”.

Kortpredikan 24 november 2021, S. Andreas Dûng Lac och följeslagare, de vietnamesiska martyrerna

Daniel uttrycker domen för den övermodige babyloniske konung­en Bel­shas­sar. Under ett gästabud prisar sällskapet sina maktlösa avgudar och skålar i bä­gare tagna från tem­p­let i Jerusalem (helgerån). Men inför den skrivande han­den på väggen fylls han av oroliga tankar. Hans kropp skälver. Skriften på väggen har blivit ett varningsord till alla som missbrukar sin makt, ett mene te­kel. De övermodigas dagar är räknade. Ibland döms de redan un­der sin livstid. Men till slut på den ytter­sta da­gen.

Jesusbarnet av Prag

Jesusbarnet av Prag
Varje dag är vi katoliker uppmuntrade att vörda Guds Sons människoblivande genom bönen “Angelus”. Under 1500-talet blev det alltmer vanligt att avbilda Guds Son som barn och en av de mest kända avbildningar är Jesusbarnet av Prag. Vissa påstår att denna mycket vördade staty t.o.m. har tillhört Heliga Teresa av Avila från början. I vilket fall som helst finns originalet i kyrkan Heliga Maria av Segerns kyrka i Prag och avbildningar finns i oändligt många katolska kyrkor i hela världen. I bl.a. USA är det svårt att hitta en katolsk kyrka som inte har ett Pragbarn! Bönerna är klassiska i denna devotion och finns på de flesta språk, nu även på svenska.

Vår Fru och Moder av Guadalupe

Vår Fru och Moder av Guadalupe
Den första stora Maria-uppenbarelsen ägde rum i Guadalupe i Mexiko under en tid då reformationen åderlåtit Kyrkan från många medlemmar. Lika många som försvann från Katolska Kyrkans fulla gemenskap genom reformationen blev medlemmar i Kyrkan genom dopet efter Marias uppenbarelse till en enkel bonde. Den 12 december varje år firar vi Guds Moders uppenbarelse och ber även särskilt för alla ofödda barn att de skall skonas från att bli aborterade. Guds Moder av Guadalupe är särskilt de ofödda barnens beskyddare eftersom nådebilden av den Heliga Jungfrun som visade sig på bondens mantel avbildar Maria som havande.

Varför var det just med preventivmedlen och aborterna som krisen i väst började?

Det enkla svaret är att gifta män och kvinnor före tiden för det lagliga införandet av preventivmedel, och i synnerhet av p-pillret, mycket väl visste att sexualitet självklart hörde ihop med barn. Barn var önskade men av olika skäl inte alltid välkomna. Barn innebar ett enormt ansvar och barn behövde föräldrarnas äktenskapliga trohet för sin fortlevnad och framtid.

Kortpredikan 22 november 2021, S. Cecilia, jungfru och martyr

Under kyrkoårets sista vecka lyssnar vi till profeten Daniels bok. Den ställer fram Daniel och hans vänner som föredömen. De tvingades leva i en rent hednisk miljö, men förblev ändå trogna sin mosaiska tro. De lärde sig kaldeisk/baby­lonisk kul­tur och ställde sina krafter i den kaldeiske kungens tjänst, men var ändå omutligt trogna för­bundet. Deras trohet beskyddade dem. Kungen fann dem till och med kloka­re än alla andra rådgivare han hade till förfogande.

Predikan Kristus Konungens Dag 2021

Som det liturgiska årets sammanfattning firas idag Kristus, alla tiders Konung, Kristus, Herre också över vår tid! Påve Pius XI införde denna festdag i kyrkans liturgi år 1925. Det året mindes kyrkan det första konciliet i Nicea då bekännelsen till vem Kristus är, hans sanna gudomlighet och sanna mänsklighet, högtidligen fastslogs och formulerades. Det var en särskilt aspekt av detta som påve Pius XI med denna fest till Kristus Konungen ville lyfta fram, som en kontrapunkt till de sönderfallande monarkierna i Europa vid förra seklets början.