juni 2021

Kortpredikan 30 juni 2021, Den romerska kyrkans första martyrer

Abrahams behandling av Hagar, tjänstekvinnan, är hjärtskäran­de. Abraham måste, mot sin vilja, följa Saras råd, som är styrt av avund­sju­ka. Han skickar bort Hagar och hennes son Ismael. Men Gud har sin plan och sörjer för Hagar och hennes son. Planen, att arvet helt skall tillfalla Isak, löftets son, skall i det läng­re per­spektivet bli till välsignelse också för Ismaels ättlingar.

Kortpredikan 29 juni 2021, Petrus och Paulus, apostlar

Har det någonsin tagits större risk i historien än när Gud byggde sin kyrka och använde sig av mänskliga redskap? Men hennes sanna redskap hänvisar alltid till Herren. Petrus lyder ängelns befallning när han räddas ur fängelset. Själv tror han först att det är en dröm eller en syn. Först när han sansat sig ”vet han” att Herren har räddat ho­nom – förutom att församlingen ivrigt har bett för honom. ”Herrens ängel slog sitt läger omkring honom.” Paulus har utstått och arbetat mer än de flesta. Ändå säger han att det är i svag­heten som nåden blir som tydli­gast.

Apostlafurstarna Petrus och Paulus

Apostlafurstarna Petrus och Paulus
Apostlarna Petrus och Paulus är de främsta bland apostlarna och i detta häfte finns böner och andakter för både privat och gemensamt bruk. Det kan vara svårt att hitta böner till apostlarna i modernare bönböcker, därför denna samling av både mer officiell (dvs avlatsböner) och privat karaktär.

Katekes: Kärlek

Kärlek består i att sträva efter det som vi vill vara förenat med. ”Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal”, (1 Kor: 13). För att förstå denna till synes enkla utsaga måste vi undersöka vad för slags kärlek aposteln Paulus talar om. Här är inte menat kärleken till mina grannar när jag bjuder dem på kaffe, eller när jag handlar åt någon som är sjuk, inte heller är det mitt sociala engagemang bland de marginaliserade, och inte heller mitt generösa deltagande i kyrkans välgörenhets basarer..

Malta, Polen EU och vi – grundsynen avgör

Vilka skäl man än kan ha för att vilja göra rätten till abort till en mänsklig rättighet måste man erkänna att en sådan internationell rätt inte finns som bindande. Det är en åsikt. Men det är en åsikt som leder till ett skoningslöst barbari. Var och en som orkar tänka sig in i vad som sker i lagliga aborter måste erkänna att det är fundamentalt felaktigt men att det accepteras för att det inte finns någon annan lösning.

Kortpredikan 28 juni 2021, S. Irenaeus av Lyon, biskop och martyr

Den helige Irenaeus (d. 202) var lärjunge till Polykar­pos, som var lärjunge till aposteln Johannes. Irenaeus bekämpade gnosticismen och försvarade där­med ska­pel­sen som god. Med samma intensitet försva­rade han samban­det mellan de två förbunden. Abrahams Gud är också vår Gud. Sambandet med det gamla Förbundet fortsätter i kyrkans trohet mot den apos­to­liska tra­ditionen och suc­cessionen.