Kampanjen Rispåse 2021 - stöd barnen i Kenya och Ecuador!

1
min read

Kampanjen Rispåse 2021 - stöd barnen i Kenya och Ecuador!

sön, 06/27/2021 - 21:25
0 comments

Jesus sänder ut sin Kyrka i varje tid stödd av den helige Ande. Guds ord är alltid den första missionen. Missionen bär frukt när den levs i ord och gärning och bärs av uppriktigt engagemang för medmänniskan, särskilt för dem av oss om har det sämre eller som lider verklig nöd.

När barn inte kan få det som är nödvändigt för deras utveckling därför att föräldrarna och familjerna har blivit fattiga på grund av konflikter eller naturkatastrofer då måste Kristi kyrka vara på plats med det dubbla kärleksbudet ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv” (Lukas 10:27).

Kärleken och omsorgen av de minsta av Herrens bröder är egentligen ett glädjebudskap, ”Gud älskar er som är fattiga och i nöd!”

Video

 

Många kristna vill därför vara tjänande verktyg i Guds händer, så som den helige Franciskus var i sitt liv.

Gråbrödernas mission i Kenya och Ecuador är exempel på denna dubbla gärning i Herrens tjänst. Bröderna finns på plats som missionärer men för att nå ut med hjälp till de fattigaste behöver de stöd genom bön och generösa bidrag för inköp i Kenya och Ecuador av mat och mediciner som de fattiga inte själva har pengar för att köpa. Allt arbete görs för att bygga hopp och framtidstro.

Kampanjen Rispåse kan inte ha semester, den lever nära de fattiga och den har konkreta målsättningar. Den sover inte, den vakar. Gråbrödernas enkla strategi kan sammanfattas med deras egna ord om vad Rispåsen vill försöka åstadkomma.

Det handlar om praktisk hjälp och uthållighet i arbetet för en bättre framtid, särskilt som stöd till föräldrarna och deras barn, måltider för föräldralösa barn och skolbarn, sjukvård och läkemedel för barn, en ny sjukhusbyggnad för sjuka, rent och friskt vatten till två nya brunnar, utbildning för barn, en ny lekplats för barnaktiviteter och andra idéer.

Gråbröderna ansvarar som franciskanska missionärer varje år för många biståndsprojekt för de sämst ställda i Kenya och Ecuador. Varje ekonomisk gåva till kampanjen Rispåse genom Swish eller Bankgiro går oavkortad till konkreta projekt.

Bankgiro 5680-9460

Swish 1234236584

Rispåse

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
5/02/2023
Katolsk Horisont
5/01/2023