maj 2021

Kortpredikan 29 maj 2021, Vårfrumässa

Jesu Syraks bok avslutas med att författaren berättar hur han hela livet har sökt visheten. Den har varit ”målet för hans strä­van”. ”Från blomningen till druvans mognad beredde den mig glädje”. När han felat mot visheten sörjer han och ”sträcker sina händer mot höjden”, men återfinner den när han renat sitt hjärta.

Den ”svenska” senfärdigheten

Turerna kring de politiska besluten i Sverige under pandemin 2020 – 2021, och den internationella uppmärksamhet de fått, kommer en dag få sin historia objektivt beskriven.  I dagarna har den svenska regeringen kungjort en femstegsplan för återgång till mer normala förhållanden i det publika livet som fortfarande hotas av Covid-19. Den kommer att nagelfaras både nationellt och internationellt.

Kortpredikan 26 maj 2021, S. Gregoriuis VII, påve

Gregorius VII (d. 1085), benediktin som blev påve, kämpade för kyr­kans frihet från världslig inblandning. Kej­saren Henrik IV fick göra sin botvandring till Canossa. Men kampen för kyrkans frihet, libertas ecclesiae, blev lång. Kyrkan måste vara ”fri, kysk och katolsk”. Hon får ”aldrig försona sig med ondskans makt, utan slå vakt om friheten att göra vad din kärlek har be­fallt” (kollektbönen). Endast då utför hon sin tjänst för världen.