april 2021

Kortpredikan 30 april 2021

När Paulus förkunnar Kristi död och uppståndelse för sina judiska bröder hän­visar han till deras egna skrifter, lästa varje sabbat. Det var ett känt profetord som uppfylldes när Jesus avvisades av ledarna och folket i Jerusalem. Psaltarens ord om ”konungen på Sion” tillämpades på Israels kung. Denne sågs som ”adopterad” av Gud och kunde därmed kallas hans ”son”.

Intresserad av litteratur? Läs Trotzigs ”Sveket”!

Birgitta Trotzig, katolik och ledamot i Svenska Akademien (från 1993 till sin död 2011) skrev sin roman ”Sveket” som ung författarinna i slutet av 1960. Hon var då gift och hade fött flera barn. Genom föräldrarna kom hon tidigt i kontakt med studier och språket som sådant och andra språk, inte minst franskan. Hon gifte sig som 20-åring med Ulf Trotzig (1925 - 2013) som var konstnär och studerade på Valands konstskola i Göteborg.

Kortpredikan 29 april 2021, S. Katarina av Siena, jungfru och kyrkolära­re, Europas Skyddspatron

Jesus prisar sin Fader för att han dolt tillvarons hemlighet för de lärda och kloka, men uppenbarat det för dem som är som barn. Redan som barn fick Katarina insikt i denna hemlighet. Till för­skräckelse för hennes föräldrar och för de lärda. Men hon var omut­lig i sin ”glödan­de kärlek till Kristus och hans kyrka”.

Kortpredikan 28 april 2021

”Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa.” I Apostlagärningarna berättar Lukas hur det gick till. Paulus och Barnabas avdelas och skickas som missionärer från Antiokia, som redskap för detta ord. I resten av Apostlagärningarna är det Paulus som för det från plats till plats. Det är samma Guds ord som sprider sig och tillväxer.

Majandakt och Pingstnovena

Majandakt  och Pingstnovena
Maj månad är enligt katolsk tradition särskilt ägnad åt Guds Moder Maria. Precis som våren är tecken på naturens uppvaknande är Marias närvaro i den troendes liv hjälp för ett mer spirande andligt liv. Det är brukligt att man i kyrkor och hem har en särskild majandakt varje dag under maj månad. Detta häfte ger förslag på en andakt som innehåller den Lauretanska litanian, som alltid brukar finnas i majandakten. Under maj månad börjar vi novenan inför Pingst. Det var Guds Moder själv som tillsammans med apostlarna bad en nio dagars bön före den Helige Andes ankomst.