april 2021

Kortpredikan 27 april 2021

Genom förföljelsen efter Stefanos död skingras de troende. Men därmed sprids evangeliet. Gud använder okonventionella meto­der. ”Martyrernas blod är kyrkans bästa ut­säde.” (Tertullianus) I Antiochia börjar man predika också för icke-judar. Ryktet når Je­­rusalem och man skickar dit Barnabas för att ”visitera” vad som är på gång. Steget utanför den judiska gränsen var större än vi kan föreställa oss. Barnabas bekräftar det som ett nådens verk. Han är själv ”en god man fylld av ande och tro”.

Kortpredikan 26 april 2021, S. Paschasius Radbertus, abbot

Paschasius Radbertus var benediktin i Corbie och sedan i Kor­vey på 800-talet. Han skrev den första traktaten om den heliga eukaristin där han försvarar tron på Kristi verk­liga närvaro. Kan­ske var han Ansgars lärare, han som skulle föra tron till nya folk. Anden vägleder kyrkan i nya situationer. Steget ut till hed­ning­ar­na, utan att dessa ställdes under Mose lag, var större än vi kan före­ställa oss.

Predikan 4 Påsksöndagen 2021

Den goda herden – ömsint och stark. Den gode herden som vallar sin hjord, bilden har ofta målats i romantiska och idylliska fär­ger. Den framgångsrika och suveräna människan fnyser. Vem vill vara ett får i en fårflock? Men bilden av den suveräna människan, håller inte den på att förlora något av sin tjus­ning? Klarar människan av att lösa de problem som tornar upp sig, inre och yttre?