februari 2021

Tror vi verkligen att Jesus uppstod från de döda?

”Tiden är nu inne för att människans själ prövas.” Ja, det är nog så att kvinnors och mäns själar prövas nu, särskilt trons människor. Vi upplever i vårt dagliga nu en verklig utmaning. Måste vi ställa oss frågan om vi verkligen tror på trons sanningar? Låt mig komma till saken. Jag menar frågan om vi verkligen tror att Jesus uppstod från de döda. Följdfrågan är om det gör någon skillnad vad vi tror.

Söndagsbetraktelse 28 februari 2021

Jesus stiger upp på ett högt berg. Traditionen säger att det var Tabor, men våra tankar vid dagens läsning går till Kalvarieberget. I den första läsningen är det Abraham som stiger upp på ett berg med sin son Isak för att göra det som Gud ber honom om: offra sin son till Gud. Abraham, trons fader, växer i fullkomlighet genom lydnad till Gud. Villig att göra det omöjliga, därför att Gud vände sin blick till honom; Hans ringa tjänare. Kärlek ska med kärlek belönas.

Kortpredikan 27 februari 2021

”För att du må vara ett folk som är helgat åt Herren.” Därför ingås ett förbund mellan Gud och Israels folk. Det beskrivs som ett kontrakt eller ett fördrag, men det ingås inte mel­lan två jäm­lika par­ter. Det är Gud som utväljer folket och gör det till sitt folk. Hans kärlek och tro­het mot förbundet tycks inte ha några grän­ser. Det är folket som drar gränser när de vill vara som andra folk och väljer att gå egna vägar.

Korsväg - station 5 - Simon från Kyrene hjälper Jesus bära korset

Jesus, skadad och utmattad efter sin hemska tortyr, klarar inte längre att bara korsbjälken själv. Vakterna beordrar den förbipasserande Simon att hjälpa honom bära. Ibland kan vi hamna i liknande situation. Vi tvingas hjälpa någon annan i nöd, utan att vi tänk det. Hur reagerar vi då? Hjälper vi utan att klaga? Tycker vi synd om oss själva eller den i nöd?

Kortpredikan 26 februari 2021

”Herren vill inte syndarens död, utan att han omvänder sig och får le­va.” Gud vill att människan skall leva, idag och i evigheten. Synden är en dödlig sjukdom. Syndarens liv och ”historia” försvagar och tynger ner hennes liv. Denna tyngande historia kan ”skrivas om”. Det sker när hon ge­nom om­vän­del­se och förlåtelse får del av Guds hälsosamma och livgivande kraft.