juli 2019

Kortpredikan 31 juli 2019, S. Ignatius av Loyola, präst

Mose ansikte blev strålande när han talade med Gud. Paulus skall senare säga att strålglansen från Mose an­sikte var övergående bredvid den glans som strålar från Kristi ansikte. Cassianus säger att silver bleknar bredvid guld, guld bredvid ädel­stenar och ädelstenar bredvid den äkta pärlan. Mannen i liknelsen sålde allt vad han ägde för att komma i besitt­ning av pärlan.

Inget snack om saken – kyrkofäderna var katoliker

Några av dem som läser mig vet att jag inte är ”född katolik.” Jag har berättat hela min konversionshistoria på The Journey Home. Kardinal John Henry Newman är väl känd för sitt uttalande ”Att fördjupa sig i historien är att inte längre vara protestant.” Den saligförklarade engelske kardinalen helgonförklaras den 13 oktober i år och denna kommande händelse har fått mig att vrida och vända på de berömda orden.

Varför räknar inte välfärdssamhället med familjernas uppgift att fostra och leda sina barn om sexualitetens betydelse?

Kyrkan lär sina troende att de som föräldrar, med Kyrkans hjälp som moder och lärare, har det fulla ansvaret för sina barns moraliska uppfostran. Det betyder att katolska föräldrar inte kan överlåta sitt ansvar för barnens uppfostran till andra. De har också frivilligt åtagit sig detta ansvar som ett uppdrag vid barnens dop, och barnens gudföräldrar har också fått frågan om de är beredda att hjälpa föräldrarna i deras stora ansvar att fostra barnen enligt Kristi lära och vilja.

Kortpredikan 30 juli 2019, S. Elin av Skövde, martyr

Den saliga Elin (Helena) av Skövde levde under första delen av 1100-talet. Hon beskylldes för dråp och blev själv mördad, men vid hen­­nes grav skedde underverk som vitt­na­de om hennes oskuld. Hon firades i alla de svenska stiften. - ”De rättfärdiga skall lysa som solen.”För att Israels folk skulle få ljus och vägledning hade Mose inrättat ett särskilt tält ett stycke utanför lägret. Han kallade det ”uppenbarelsetäl­tet”. Där hämtade Mose kunskap om Guds vilja och kun­de ge vägledning åt dem som behövde råd.

Predikan 17 söndagen under året 2019

Det finns ogärningar och våldsdåd som ropar till himlen. Katekesen talar om ”himmels­skriande synder”: Abels och alla brodermords blod ropar till himlen, de förtrycktas rop, övergreppens rop, främlingens rop, änkans och den faderlöses klagan, löntagarens rop för utebliven lön. Till dem räk­nas också den ”sodomitiska synden”, som vi hörde om i första läsningen. Abrahams släkting Lot hotades.