maj 2019

Att argumentera för livet i ett sekulärt samhälle

I och med Alabamas nya lagstiftning som förbjuder abort har vi sett hur världen och sociala medier reagerat mot denna nyhet. Om man öppnar Facebook är det omöjligt att undvika flera ”pro-choice”-inlägg som reagerar negativt på händelsen. Det är väldigt frestande att hamna i en stor Facebook-diskussion, men ifall vi vill ha givande diskussioner med dem så får vi föra diskussionen på ett sätt alla kan förstå – troende eller ej. Ett sätt att göra det på är genom att använda enkel logik och vetenskap.

Kortpredikan 31 maj 2019, Jungfru Marias Besök

Marias besök hos Elisabet är en ikon. Två kvinnor möts. Olika generationer, olika kallelser, olika förbund, men de ser och hör varandra. De överträffar var­andra i ömsesidig aktning. Benedictus säger att de yngre skall ära de äldre, de äldre älska de yngre. Ibland räcker det med ett leende, eller ett vänligt ord...De omfamnar och bekräftar varandra i ett genuint mänsk­ligt möte, fullbordat av en helig kyss, den helige Andes in­segel.

Katolikpodden. Bikt

bikt

Episoden förklarar försoningens sakrament, eller som den kallas i folkmun, bikt. Hur kan bikten få oss att växa andligt och mänskligt? Vilka tips och tricks finns?

Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.”

Joh 20: 22-23

Predikan - Kristi himmelsfärdsdag 2019

Triumfens dag - för människan. En av kyrkans lärare (den salige John Henry Kardinal Newman) kallar denna dag en triumfens dag - en triumf för människan. Ingen dag, ingen Nobelfest, ingen mänsklig bragd, kan sä­ga något större om människan än Kristi Himmelsfärds dag. Ty, säger han, denna dag steg människan upp till himlen.

Dans - är det synd?

I min ungdom fick jag av somliga lära mig att det var synd att dansa. Men av andra fick jag lära mig raka motsatsen. Jag blev förvirrad. Så vad gäller? Vi är kallade till kyskhet. Vår kropp är Andens tempel och ska bevaras ren. Att dansa är okyskt. Eller … Åja. Som präst dansar jag ju inför Herrens altare med knäfall och djupa bugningar och lätta bockanden och upplyftade händer och utbredda händer och korstecken och lyftande av Herrens kropp och blod. Så jag kastar sten i glashus om jag säger att dans är synd. Nej, att dansa är inte synd i och för sig. Men hur gör man då?

Olämpligt uttalande av jesuiternas nyvalde general

I en intervju med jesuiternas nyvalde general, fader Arturo Sosa Alcabal, av Giuseppe Rusconi, publicerad på bloggen Rossoporpora den 22 februari 2017, (översatt av Matthew Sherry för Sandro Magister, expert på det som sker i Vatikanen), har den exakta ordalydelsen i evangeliet ifrågasatts. I intervjun kommer frågan om förbudet mot skilsmässa upp. Alla vet vad Herren Jesus har sagt i Matteus evangelium 19, ”Det Gud sammanfogat får människan inte skilja åt” och ”Den som skiljer sig och gifter om sig begår äktenskapsbrott”.