Herrens Dop

Predikan Herrens Dop 2024

Kära bröder och systrar, ”Alla som genom tron och dopet tillhör Kristus skall bekänna sin tro inför människorna”, säger Kyrkans katekes (14). Här idag kan vi inte så enkelt sammanfatta vad detta dop har inneburit för alla som i tro lyssnat hela livet på Honom ”som döper med helig ande” (Mk 1: 8). Om vi hade en Kyrkans Centrala Statistikbyrå skulle vi ändå inte kunna fatta bredden och djupet i det verk Gud  påbörjat för hela mänskligheten.

Predikan Herrens Dop 2024

Döpta till glädje. Vi har firat jul, Kristi födelses fest. En vecka senare firade vi barnets jungfruliga mo­der, Maria, Guds Moder. Igår följde vi de första hedningarna till det nyfödda barnet. Idag firar kyrkan sin Her­res dop. Inte för att Jesus behövde döpas, utan för att vi skulle förstå varför han föddes. Han föddes som ett män­­niskobarn, för att vi skulle födas som guda­barn. Det sker när män­niskan döps.

Predikan Herrens Dop 2024

Dopets effekter. Kära bröder och systrar i Kristus, Jesu dop kan tyckas utgöra en märklig episod i evangelierna, eftersom Johannes dop, med vilket Jesus döptes, var en symbol för omvändelse från synd. Men Jesus var ju fri från synd och behövde därför inte på något sätt omvända sig till Gud, utan han var helt förenad med Gud redan från första ögonblicket av sin mänskliga existens. Varför lät han sig då döpas? Markusevangeliet (Mark 1:7–11) som vi läste ur nyss ger oss ingen förklaring och Johannes skriver alls om Jesu dop (jfr. dock Joh 1:29–34).

Predikan Herrens Dop 2023

Det förtätade ordet som bild. Vi har firat Jesu födelse och kallade det nyfödda barnet ett ”förtätat ord”. När Jesus i dagens fest låter sig döpas av Jo­han­nes i Jor­dans vatten målas snarast en bild för våra ögon, en ikon. Inte som ett fotografi, som fixerar något förflutet. Ikonen ger ifrån sig ett ljus som påverkar betrak­ta­ren. I väst är vi vanare att tänka så om Guds Ord. När vi lä­ser och lyssnar, talar ordet till oss. Ikonen kan kallas ett ord som blivit bild. Med samma syfte, att förvandla dem som betraktar bilden.

Predikan Herrens Dop 2022

Förpliktelserna visar vår frihet. Kära systrar och bröder i Kristus, I Julens högtid välkomnade vi ”Gud med oss”. Med Jesus dop får vi en första blick för hur Gud, genom att bli människa, är med oss. Jesus dop var inget medvetandegörande av en slumrande kallelse. Ingenstans i någon av uppenbarelsens källor, Skriften eller Traditionen, finns något stöd för det. Dopet markerar början på Jesus offentliga verksamhet. Men i hans väg från tillblivelse och födelse, via vistelsen i templet som tolvåring till hans offentliga förkunnelse, mirakel, död och uppståndelse, finns en inre enhet utan brott.

Predikan Herrens Dop 2022

Under en öppnad himmel. Redan i början av det nya året är det lätt att se mörka moln på himlen. Det är frestande att fångas av dystra tankar och förlora modet. Men i evangeliet ser vi motsatsen till mörka moln. Him­len öppnar sig när Jesus döps i Jordan av Johannes Döparen. Och det gäller inte bara vid Jesu dop. I den tidiga kyrkan var Tretton­de­dagsti­den en tid för dop. Påven förrättar dop varje år denna dag. Je­su dop är en bild för vårt eget dop.