Predikan 10 söndagen under året 2024

Predikan 10 söndagen under året 2024

1 Mos 3: 9–15; 2 Kor 4: 13 – 5: 1; Mark 3: 20–35

Kära bröder och systrar i Kristus Jesus, den Uppståndne och levande Frälsaren!

Läsningarna idag säger oss: Se upp så att den Onde inte får er på fall med sitt smickrande och sina löften om fördelar och bekvämligheter!

Vi har än en gång hört om syndafallet i Edens lustgård, det jordiska paradiset. Adam och Eva faller, men vi förstår att Gud inte vill överge dem. ”Herren Gud ropade på mannen: ’Var är du’”. Som en far ropar till sina älskade barn. Var är ni? Kom tillbaka!

Vi märker ju också i vår egen tid att den Onde lyckas vinna över döpta och troende till sin egen falska tro. Överallt i det gamla katolska Europa slutar man att praktisera sin katolska religion. En av orsakerna är säkert de allvarliga synder som begåtts utanför äktenskapet och med de olika kränkningarna av människor i Kyrkan mot personer i beroendeställning. Det är ett fruktansvärt svek. Det är ett hån mot moralen. Tappar man då förtroendet för Kyrkan, vilket man kan förstå, förlorar man snart Gud.

Man måste ta konsekvenserna av sitt beslut. Vi måste be som Kyrkan gör idag i kollektbönen för den tionde söndagen under året: ”Ge oss Andens ljus, så att vi ser din väg och villigt vandrar den”.

Vi alla måste bygga upp vårt försvar mot den Ondes listiga angrepp genom dygderna. Det är vårt ansvar och hör till vår kallelse. Det är vårt svar när Gud ropar, ”Var är du?”

Man märker genom läsningarna hur ormen – lögnens mästare – arbetar metodiskt och organiserat för att vinna människor till sig. Människan är egentligen för klok för att falla för falska lockelser. Gud beskyddar oss och ger oss botemedlen. Men om behovet är stort och starkt kan klokheten vara som bortblåst. Ett litet fall av moraliskt slag leder till flera och svårare fall. Till slut rättfärdigar människan sina felsteg och säger sig ha rätt att begå dem. Hon gör uppror mot Gud och om hon inte vänder om på sin väg, är hon förlorad för Gud och måste leva utan Gud i evigheten.

Den Onde lockar alltid med något. Man köper något som man tror förmånligt men som egentligen kostar mycket mer än man har råd till. Man korrumperas genom otillbörligt och hemligt användande av internet.  Det har hänt att människor blir så sårade och så fast i sex och pengar att de till slut tar livet av sig. Den Onde har i de fallen lyckats med sitt onda uppsåt. Hans största seger att få de döpta och praktiserande kristna att avfalla från allt som har med tron och Kyrkan att göra. Ibland måste vi av kärlek bära andras bördor och hjälpa våra bröder och systrar att stå emot Djävulen.

Vi måste med Guds och helgonens hjälp följa samvetet själva och säga ja till det goda och nej till det onda. Även i vår svaghet kan vi det, därför att Gud alltid är med oss. ”Var är du?” ropade Gud till Adam.

Som rättfärdiga och goda människor kan vi ibland till och med lära oss av ormen att tänka metodiskt och organiserat för att bygga upp och samverka. Om djävulen är smart måste vi också vara det. Om djävulen är väl organiserad måste vi också vara det. Vi behöver vara på vår vakt så att vi inte blir lurade av vår själviskhet. Vad hörde vi ur Skriften idag? Eva tyckte om frukten på kunskapens träd och tackade spontant ja till ormens försäkran att det inte skulle leda till döden om hon åt den förbjudna frukten och gav till sin man Adam.

I Markusevangeliet försvarar sig Jesus mot de skriftlärda som anklagar honom för att driva ut demoner med djävulens hjälp. Han ställer dem frågan: Kan djävulen driva ut djävulen? I så fall är Satans rike splittrat, säger han, och då kan det inte bestå.

Det är det vi måste ta fasta på. Djävulen är redan dömd och är förkastad. Det är hans splittrande förmåga vi måste försvara oss mot. Det gör vi i förening med Kyrkan och i dess inre enhet. ”Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er” säger ju S:t Paulus i andra läsningen (2 Kor 4:14).

Kära bröder och systrar i Kristus Jesus, den  Uppståndne och levande Frälsaren! Nu vet vi och tror att vi har vår slutliga räddning i Jesus. Djävulen försökte få Jesus på fall men misslyckades. Jesu seger över det onda som Djävulen vill tvinga på oss är också vår seger, vår enda seger, den enda segern som betyder något. Det är frälsningen och det eviga livet med Gud. Amen.

diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.