Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 9 juni 2024. Kallade att vara Kristi vänner och familj