Vi bör inte slösa bort vår tid på den flyktiga kärleken till världen

2
min read

Vi bör inte slösa bort vår tid på den flyktiga kärleken till världen

fre, 05/10/2024 - 15:01
Posted in:
0 comments

(Foto: artplus; iStock av Getty Images.)

 

Gud har välsignat mänskligheten med en enastående gåva: Hans frälsande kraft, Hans kärlek. Han uttryckte kärlek först genom att skapa världen och sedan genom att skapa oss till sin avbild så att vi kan älska varandra.

Men Guds kärlek stannade inte där. Han gav oss sin Son, Jesus Kristus, som dog för våra synder. Genom Jesus fick Guds kärlek ett mänskligt ansikte, och när vi minns honom på korset och tar emot eukaristin påminns vi om denna kärlek.

Det är inte att undra på att många har utfört barmhärtighetsgärningar för andra i Jesu namn, till och med med stora uppoffringar. För när de gör det, strömmar Guds frälsande kraft genom dem som en ohämmad vild flod.

Guds kärlek visar oss hur vi ska ta hand om våra nära och kära, vänner, samhället och till och med våra fiender.

Han berövar ingen sin kärlek, för vi är alla hans skapelser. Oavsett hur vi reagerar älskar han först, och därför förväntar han sig inget i gengäld från oss.

Ändå är han en barmhärtighetens Gud som vill ha oss under sina vingar för att bevara oss från evig fördömelse. Även om Jesu död var en orättvisa, blev kärleken som flödade från hans sida rättvisa för dem som lyder hans bud och älskar andra som han älskar oss.

Om vi behöver hitta kärleken bör vi inte slösa bort vår tid på världens flyktiga kärlek. Den kärleken förväntar sig något i gengäld, och den kan sluka våra själar för att mätta sin hunger efter vår ande.

Att leva för kärleken till köttet är att leva för stunden, som vanställer vår själ. Ingen kan undkomma Guds frälsande kraft, men vi kan välja att avböja den. Han älskar oss men påtvingar oss inte sin vilja som världen gör.

Han vill att vi ska älska honom villigt, utan att förvänta oss någon belöning, helt enkelt för att han älskar oss. Vi måste välja mellan evig frälsning eller fördömelse vid varje tillfälle, tanke och handling.

Vi kan antingen ta emot kärlekens eukaristi eller världslig mat som förgås. Guds frälsande kraft är evig, ett mysterium som vi aldrig helt kommer att förstå.

Vi är ofullkomliga och lever i en ofullkomlig värld, men Gud förväntar sig inte att vi ska förstå det. Han vill att vi ska dela hans kärlek med hela hans skapelse.

Låt oss be: O Herre, tack för Din villkorslösa kärlek. Vi förtjänar det inte, men behöver den för att leva enligt Din vilja. Må den Helige Ande vara med oss så att vi kan uppleva Din frälsande kraft: Din kärlek. Amen.

Diakon Hector Ortiz

Diakon Hector Ortiz är medlem stiftet Austin i Texas.

Till svenska, maj 2024, Eva-Lotta Svensson

Inlägget kommer från sidan www.catholicherald.co.uk

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024