Veritatis Splendor encyklikan av S:t Johannes Paulus II 30 år 2023 - en nyckel till ortodox katolsk morallära

1
min read

Veritatis Splendor encyklikan av S:t Johannes Paulus II 30 år 2023 - en nyckel till ortodox katolsk morallära

sön, 08/13/2023 - 20:55
0 comments

”Den 6 augusti var 30:e årsdagen av offentliggörandet av Veritatis Splendor som kan betraktas som S:t Johannes Paulus II:s viktigaste encyklika. “Sanningens strålglans” ger oss en mycket stark fingervisning till vad Johannes Paulus II avsåg med den här encyklikan som handlade om Kyrkans moralteologi” (Larry Chapp, National Catholic Register, August 6, 2023).

Katolsk Horisont rekommenderar varmt encyklikan för alla som vill göra sig en bild av tillståndet i Kyrkan när det gäller Skriftens och Läroämbetets auktoritet på morallärans område. En översättning av Larry Chapps längre artikel om encyklikans aktualitet kommer under augusti månad på Katolsk Horisont.

Veritatis Splendor

 

Människan är skapad till Guds avbild. Gud är godhetens fullhet och genom att utföra moraliskt goda handlingar stärker och utvecklar människan sin likhet med Gud. Både i Gamla och Nya testamentet framkommer också, med all tydlighet, att kärlek till Gud inte är möjlig utan kärlek till nästan.

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023