Tio livsförändrande dagliga livsregler, från Johannes XXIII

3
min read

Tio livsförändrande dagliga livsregler, från Johannes XXIII

mån, 05/13/2024 - 19:59
Posted in:
0 comments

Påven Johannes XXIII:s morgonlöften ger praktiska medel för att hjälpa dig att bli ett helgon.

Påven Johannes XXIII (foto: Fotografia Felici / Catholic News Service / Wikimedia Commons / Public Domain)

 

I gymnasiet snubblade jag över En själs dagbok av påven Johannes XXIII. Förutom vetskapen om att han sammankallade Andra Vatikankonciliet, var känd som "den gode påven Johannes" och hade ett sinne för humor, hade jag inte vetat mycket mer om honom.

Hans dagbok – som han påbörjade som ung seminarist – ger en inblick i Johannes XXIII:s andlighet, som han själv en gång erkände: "Min själ finns på dessa sidor." Varje inlägg talar om hans önskan om perfektion, från det att han var en ung seminarist till hans sista inträde som påve, och innehåller de praktiska metoder han skapade för att sträva efter helighet.

Som alla helgon fokuserade påven på att finna Gud och sträva efter helighet i nuet, utan att oroa sig för framtiden. Den helige Johannes XXIII skrev i sin dagbok, under en reträtt som förberedelse för fullbordandet av sitt 80:e år, att hans mål var "inte att försöka förutsäga framtiden, ja, att inte räkna med någon framtid alls: det är min regel för uppförande". I stället försökte han leva i en anda av lugn och förnöjsamhet genom att helt enkelt acceptera dagens krav.

Han använde två metoder för att hjälpa honom i denna strävan. För det första skapade han resolutioner och regler för sitt liv som han troget följde och omvärderade under sina retreater. Dessa finns i hans dagbok. För det andra skrev och levde han efter 10 dagliga resolutioner – kända som "den dagliga dekalogen". Han läste dem varje morgon för att påminna sig själv om hur han skulle bete sig under dagen.

Vid en minnesmässa till minne av Johannes XXIII år 2006 delade kardinal Tarcisio Bertone med sig av påvens dagliga dekalog:

1. Bara för idag kommer jag att försöka leva den långa dagen positivt utan att vilja lösa mitt livs problem på en gång.

2. Bara för idag kommer jag att ta den största hand om mitt utseende. Jag skall klä mig anständigt; Jag skall inte höja min röst; Jag skall vara hövlig i mitt uppförande; Jag kommer inte att kritisera någon; Jag kommer inte att göra anspråk på att förbättra eller disciplinera någon annan än mig själv.

3. Bara för idag kommer jag att vara lycklig i vissheten om att jag skapades för att vara lycklig, inte bara i den andra världen utan också i den här.

4. Bara för idag kommer jag att anpassa mig till omständigheterna, utan att kräva att alla omständigheter ska anpassas efter mina egna önskemål.

5. Bara för idag kommer jag att ägna 10 minuter av min tid åt lite bra läsning och komma ihåg att precis som mat är nödvändig för kroppens liv, så är bra läsning nödvändig för själens liv.

6. Bara för idag kommer jag att göra en god gärning och inte berätta för någon om det.

7. Bara för idag kommer jag att göra minst en sak som jag inte tycker om att göra - och om mina känslor är sårade kommer jag att se till att ingen märker det.

8. Bara för idag kommer jag att göra en plan för mig själv. Jag kanske inte följer det till punkt och pricka, men jag kommer att göra det. Och jag kommer att vara på min vakt mot två onda ting: brådska och obeslutsamhet.

9. Bara för idag kommer jag fullt och fast att tro, trots skenet, att Guds goda Försyn bryr sig om mig som ingen annan som existerar i denna värld.

10. Bara för idag kommer jag inte att vara rädd. Framför allt kommer jag inte att vara rädd för att njuta av det som är vackert och att tro på det goda. Faktum är att jag under 12 timmar säkert kan göra det som skulle kunna orsaka mig bestörtning om jag trodde att jag var tvungen att göra det hela mitt liv.

Den helige Johannes XXIII:s dagliga resolutioner ger praktiska medel för att bli ett helgon. De visar oss hur vi kan sträva efter helighet varje dag genom att fokusera på nuet, för Gud och hans nåd finns och ges bara i nuet. Allt vi har till uppgift är att förbli trogna, ögonblick för ögonblick, dag för dag, för morgondagen – framtiden – vilar i Guds händer. Enkelheten och skönheten i att följa dessa föresatser kommer att göra det möjligt för oss, som det gjorde för den helige påven, att skapa vanan att leva ett dygdigt liv, vilket i sin tur förbereder oss för vårt slut.

Maria Cintorino

Maria Cintorino har en examen i teologi och är bosatt i Virginia. Hennes skrifter har publicerats i flera publikationer, bland annat Homiletic and Pastoral ReviewOur Sunday VisitorCrisis Magazine och The Imaginative Conservative.

Till svenska, maj 2024, Eva-Lotta Svensson

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024