Staten Alabama (USA) gör abort olaglig och utmanar Högsta domstolen i fallet Roe v. Wade

2
min read

Staten Alabama (USA) gör abort olaglig och utmanar Högsta domstolen i fallet Roe v. Wade

tors, 05/16/2019 - 16:30
Posted in:
0 comments

                 Ett ofött barn i tjugonde veckan (foto Steve via Flickr, CC BY-NC 2.0)

 

Montgomery, Alabama, USA, 14 maj 2019. Alabamas guvernör Kay Ivey har undertecknat ett lagförslag som gör nästan all abort olaglig i staten Alabama. Lagförslaget som godkändes i Alabamas Senat på tisdagskvällen ska förstås som en direkt utmaning av Roe versus Wade fallet, som 1973 ledde fram till att Högsta Domstolen (Supreme Court), förklarade alla statliga inlagor som förbjöd aborter i strid mot den amerikanska konstitutionen. Human Life Protection law (HB 314; ung. Lagen om skyddet för det mänskliga livet, övers. anm.) innebär att försök till abort, eller genomförande av abort, blir straffbart som grov förbrytelse. Straffet drabbar enbart läkarna och inte mödrarna som, enligt dem som gett stöd åt lagförslaget, inte kommer att åtalas för brott om de genomgår abort.

Förra veckan uppstod i Alabamas senat en lång och laddad debatt som slutade i öppen ordväxling i talarstolen om lagförslaget skulle göra undantag för abort efter våldtäkt eller incest. En omröstning som planerats till 10 maj sköts upp sedan undantaget tagits bort från Senatens lagförslag efter en omröstning den 9 maj.

Ändringarna inbegriper en skrivning som tillåter abort ”i de fall då abort krävs för att undvika allvarlig risk för det ofödda barnets mor.”

Lagförslaget definierar den allvarliga risken för kvinnans hälsa som ett villkor att ”undvika döden eller för att undanröja allvarlig risk för väsentlig, fysisk försämring av viktig kroppsfunktion.

Opponenter gjorde för flera månader sedan bindande utfästelser att pröva lagförslaget i domstol. Det var just detta lagförslagets tillskyndare hade hoppats. De som stöder förslaget menar att prövning i domstol skulle kunna leda vidare till att det beslut som togs efter fallet Roe versus Wade skulle kunna återkallas.

Biskop Robert Baker av Birmingham (USA) sa i april att en sådan lagstiftning återger ”den stora respekt för livet som människorna i Alabama har.”

Biskop Robert Joseph Baker, Birmingham, Alabama, med franciskaner
Biskop Robert Joseph Baker, Birmingham, Alabama, med franciskaner

 

Biskopen lovordade i ett uttalande den 3 april lagstiftarnas ansträngningar. ”Jag ger dessa lagförslag mitt fulla stöd och ställer mig bakom lagstiftarnas ansträngningar att främja livet och förhoppningsvis eliminera detta onda vi känner till som abort inom staten Alabamas gränser; det är min förhoppning att dödandet av ofödda barn i vårt land till slut inte ska kunna förstås på annat sätt än att det är det mest förskräckande och inhumana dödande av de mest oskyldiga bland oss som existerar,” sa han.

Republikanen Terri Collins (staden Decatur, Alabama), som stöder lagförslaget i parlamentet, sa när förslaget antogs i torsdags att det bör kunna föra med sig en ”utmaning av ett beslut som togs i domstolarna 1973 som uttalat att barnet i moderlivet inte är en person,” tillade Collins. ”Det här lagförslaget handlar om denna enda fråga. Är barnet i modersskötet en person? Jag tror vår lag menar just detta.”

”Samma språk har använts som i Roe versus Wade. Förhoppningsvis kan det i sin helhet nå ända fram till Högsta domstolen och till slut återkalla lydelsen i Roe v Wade.”  

            Översättning för Katolsk Horisont, 16 maj 2019, Göran Fäldt.

Republikanen Terri Collins
Republikanen Terri Collins

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna