Påven Franciskus välsignelse "Urbi et Orbi" och julbudskapet

3
min read

Påven Franciskus välsignelse "Urbi et Orbi" och julbudskapet

sön, 01/01/2023 - 12:00
0 comments

Katolsk Horisont publicerar Påve Franciskus' juldagsvälsignelse "Urbi et Orbi" till pilgrimerna som samlats utanför S:t Petrusbasilikan på juldagen. På högtiden Guds Moder Maria som infaller på nyårsdagen 1  januari håller Kyrkan också traditionellt böndag för fred i världen. I sitt budskap nämner påven alla de av krig och olyckor drabbade länderna i världen och manar världens ledare att lyssna till Fridsfursten Jesus Kristus och förhindra ett "Tredje världskrig".

Påven Franciskus förmedlar sin julvälsignelse och sitt traditionella julbudskap från mittenbalkongen med utsikt över S:t Petersplatsen den 25 december i Vatikanen (foto Franco Origlia/Getty images)

 

Påven Franciskus har i sin juldagsvälsignelse bett ledarna att lyssna till ”Fridsfurstens rop” och få ett omedelbart slut på kriget i Ukraina och ”de andra platserna i detta tredje världskrig.”

Påven gav sin traditionella välsignelse Urbi et Orbi (”till staden och i världen”) sedan han talat från mittenbalkongen i S:t Petrusbasilikan den 25 december. Hans bön var att Herren skulle “upplysa dem som har makten att tysta bullret av vapen.” 

“Om vi vill att det ska vara Jul och Jesu födelse och fredens födelse, då ska vi se oss tillbaka till Betlehem där Jesus och freden föddes och låta oss, om vi är kristna, betrakta anletet hos det Barn som fötts för vår skull. Vi kan försöka se alla barns ansikten som längtar efter fred i världen och se dem i det lilla och oskuldsfulla ansiktet.”

“Lår oss också se våra ukrainska bröders och systrars ansikten som genomlever julen i år i mörker och kyla långt från sina hem som ligger i ruiner efter 10 månaders krigföring. Må Herren göra det möjligt för oss att visa solidariska handlingar för alla dem som lider och må Han upplysa dem som har makten att tysta ner det mullrande ljudet av vapen och sätta stopp för detta vanvettiga krig!”

Samtidigt som världen firar Fridsfurstens födelse genomlider mänskligheten en ”allvarlig hungersnöd för freden,” sa påven.

Välsignelsen är förbehållen de högtidligaste tillfällena som påsk, jul och valet av en ny påve som ju sammanhänger med påvens dubbla roll som Roms biskop och som biskop för hela den katolska kyrkan.

Påven har i förmedlandet av Urbi och Orbi i år kastat ljus över vissa konflikter i världen med början i Ukraina och påpekat vilka långtgående konsekvenser krig har. ”Hela folk utsätts för risken av hungersnöd, särskilt i Afghanistan och i länderna kring Afrikas Horn.”

Påve Franciskus nämnde också Syrien där han sa att konflikten ”kommit i bakgrunden men inte fått något slut.” Låt oss tänka på det Heliga Landet där våldet och motsättningarna har ökat de senaste månaderna som fört med sig många döda och skadade. Låt oss bönfalla Herren att dialog och arbete för att bygga upp förtroende på alla sidor mellan palestinierna och israeliterna kan komma igång igen,” sa han.

Påven bad också Jesusbarnet att hjälpa Libanon och att ”bevara alla kristna kyrkor i Mellanöstern.” Han vädjade om ”ett slut på allt blodbad i Jemen, Myanmar och Iran och bad om ”Kristi ljus i Sahelregionen i Afrika”, där ”den fredliga samexistensen mellan folk och traditioner fått ett svårt avbräck genom våldshandlingar och konflikter.”

Påven Franciskus har också sagt att han på Juldagen tänker mycket på Haitis folk som ”fått lida mycket under lång tid.” Han uppmanade ”de politiskt ansvariga på de amerikanska kontinenterna att försöka lugna ner de politiska och sociala spänningarna som olika länder får leva med.”

När påven förmedlat sitt budskap bad han Angelus. Han tog på sig en mörkröd broderad stola och gav välsignelsen som medförde en möjlig, fullständig avlat, inte bara för pilgrimerna som var samlade på S:t Petersplatsen utan också får dem som ”fromt deltar” i ceremonin på avstånd.

De fullständiga avlaterna löser alla tidsbegränsade straff som beror på synder. De måste åtföljas av fullständigt avståndstagande från synder och sakramental bikt, mottagande av den heliga kommunionen och bön i påvens intentioner så snart det är möjligt.

“Bröder och systrar, låt oss blicka mot Betlehem och lyssna uppmärksamt på Fridsfurstens första svaga rop ty Jesus år vår fred. Det är den fred som världen inte kan ge därför att det är den fred Gud Fadern har skänkt mänskligheten genom att sända sin Son till världen,” sa påven Franciskus.  

“S:t Leo den Store har sammanfattat dagens budskap i en kortfattad,  latinsk sats, nämligen Natalis Domini, natalis est pacis: ‘Herrens födelse är fredens födelse’ (Serm. 26, 5). Jesus Kristus är också fredens väg. Genom hans inkarnation, lidande, död och uppståndelse, har han öppnat vägen som leder bort från en värld som stänger in sig själv, förtryckt av fiendskapens och krigets mörka skuggor mot en värld som är öppen och fri att leva i, broderligt och i frid. Bröder och systrar, låt oss vandra den vägen!”

                                                           Courtney Mares/CAN Vatikanen, 25 december, 2022

Översättning för Katolsk Horisont, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
11/03/2023