Påve Franciskus om kvinnliga diakoner: “Vigningens sakrament är förbehållet männen.”

2
min read

Påve Franciskus om kvinnliga diakoner: “Vigningens sakrament är förbehållet männen.”

ons, 10/25/2023 - 20:00
0 comments

 Påve Franciskus vinkar till pilgrimerna på S:t Petersplatsen under Angelusbönen den 15 oktober 2023. Bild, Vatican Media.

 

Påve Franciskus har än en gång bekräftat att kvinnor inte kan bli präster och inte heller moderna kyrkliga diakoner. Det beskedet ger han i en intervju med anledning av en bok som kom ut i tisdags i Italien.

Frågan om ett antal kvinnor i den tidiga Kyrkan var ”diakonissor”, eller stod i någon annan medarbetarform med biskoparna, är ”inte irrelevant, därför att vigningens sakrament är förbehållet männen,” sa påven.

Påvens svar på frågorna om kvinnornas roll i Kyrkan finns med i en bok som kom ut i juni på spanska som “El Pastor: Desafíos, razones y reflexiones sobre su pontificado.”

Boken vars titel på engelska är ”Herden: strider, argument och tankar om pontifikatet” släpptes på italienska den 24 oktober. Den italienska utgåvan har titeln “Non Sei Solo: Sfide, Risposte, Speranze," eller "You Are Not Alone: Challenges, Answers, Hopes."

Franciskus påpekade mot bakgrund av diskussionerna om kvinnliga diakoner att diakonatet ”är det första steget i vigningens sakrament i den Katolska kyrkan, följt av prästvigningen och till slut biskopsvigningen.”

Han sa att han tillsatt utredningar 2016 och 2020 som skulle sätta sig in ytterligare i frågan, sedan Internationella teologkommissionen på 1980-talet kommit fram till att diakonissornas roll i den tidiga Kyrkan ”kunde jämföras med välsignelser av abbedissorna.”

Som svar på frågan varför han är ”mot prästerskap för kvinnorna”, sa Franciskus till den argentinske journalisten Sergio Rubin och den italienska journalisten Francesca Ambrogetti, som skrivit boken att det är ett ”teologiskt problem.”

“Jag tror vi skulle underminera Kyrkans grundprincip om vi bara tar prästämbetet i beaktande, det vill säga sättet att uttrycka ledarskap,” sa han och påpekade att kvinnorna återspeglar Jesu brud Kyrkan. “Att kvinnorna inte har tillträde till ämbetslivet är inte att beröva dem något eftersom deras liv är mycket viktigare,” sa han. ”Jag tror vi irrar bort oss i katekesen när vi förklarar de här förhållandena och hamnar i ett administrativt kriterium som inte fungerar på sikt.”

“Å andra sidan vill jag klart och tydligt och med respekt för kvinnornas karisma säga att de, i min egen personliga erfarenhet, har stor kyrklig intuition,” sa han.

På frågan om kvinnlig prästvigning och ett frivilligt celibat för prästerna som åtgärd mot bristen på präster, skulle ”föra människor närmare Kyrkan”, sa påve Franciskus att han inte delade den uppfattningen.

“Lutheranerna viger kvinnor men ändå går få till kyrkan,” sa han. ”Deras präster kan vara gifta men trots detta kan de inte öka antalet. Problemet har sin förklaring i kulturen. Vi bör inte vara naiva och tro att programförändringar ger oss lösningen.”

“Enbart kyrkliga reformer är inte någon hjälp för att lösa de underliggande problemen. Det är snarare ändringar i paradigmet som behövs,” sa han och hänvisade till sitt Brev till de tyska katolikerna 2019 som underlag för fortsatt reflektion.

Hannah Brockhaus

Översättning till svenska, Göran Fäldt

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Kvinnor och diakonatet: ett teologiskt inlägg

Kvinnor och diakonatet: ett teologiskt inlägg

 

Läs också: Läran om det exklusivt manliga prästämbetet är definitiv, säger prefekten för Troskongregationen

Luis Ladaria, prefekt för Troskongregationen

 

Läs också: "Kvinnor kan inte bli präster": Vigningens sakrament är inte bara en kyrklig tjänst alla kan eftersträva

Kardinal Gerhard Müller

 

Läs också: Ordinatio Sacerdotalis - i den av Jesus Kristus grundade Kyrkan är endast män präster

Ordinatio Sacerdotalis

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna