Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

2
min read

Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

ons, 10/21/2020 - 19:41
Posted in:
0 comments

Biskop Heinz-Josef Algermissen, foto Fulda stift

 

Påven Franciskus har uttryckt ”dramatisk oro” över Katolska kyrkan i Tyskland, enligt en biskop som träffade honom i veckan. Biskop Heinz-Josef Algermissen sa att påven tog upp situationen i Tyskland i samtal med honom efter generalaudiensen den 7 oktober.

Förre biskopen av Fulda i västtyska förbundsstaten Hessen sa att påven tänkte tillbaka på det brev han skrev till de tyska katolikerna i juni 2019 i vilket han uppmanade dem att inrikta sig på evangelisationen. Enligt uppgift har Franciskus beklagat sig över att hans budskap ignorerats.

Påvens brev har sänts när Vatikanen visat oro över den tyska Kyrkans ”synodala väg,” som sammanför lekmän och biskopar i diskussioner om fyra större områden, maktutövningen i Kyrkan, sexualmoralen, prästerna och kvinnornas roll. Vatikanen ingrep sedan tyska biskopar sagt att processen skulle komma fram till en serie ”bindande” omröstningar vilka, enligt Vatikanen, ”inte är ecklesiologiskt giltiga.”

Fuldaer Zeitung skrev att påven sagt till Algermissen att den ”synodala vägen” fokuserade för mycket på ”politiska frågor,” som kvinnornas plats i Kyrkan och prästcelibatet. Algermissen har sagt att påven uppmanat honom ”mycket tydligt och ordagrant” för att ”göra det klart att brevet ska kommas ihåg.”

Den 77-årige biskopen sa att han överallt fick samma fråga: ”Vad är det som händer i Tyskland?” Han sa också att uppfattningen i Rom är att den väg den tyska Kyrkan valt att gå ”deformerar och förvränger” evangeliet, rapporterade CNA Deutsch, som är CNA:s tyskspråkiga nyhetspartner.

Algermissens kommentarer hördes som ett eko av vad kardinalen i Vatikanen, Kurt Koch, sagt förra månaden, nämligen att påven uttryckt sin oro för Kyrkan i Tyskland ”i privata samtal”. I en intervju den 22 september sa Koch till Herder Korrespondenz att han trodde att påven ställde sig bakom ett ingripande nyligen av Vatikanens avdelning för lärofrågorna i en debatt om interkommunion mellan katoliker och protestanter i Tyskland.

Troskongregationen (CDF) skrev den 18 september till ordförande i den tyska biskopskonferensen, biskop Georg Bätzing, att förslaget om ”eukaristisk gästfrihet” skulle skada relationerna med de ortodoxa kyrkorna. Bätzing uttrycker sig bestämt att Franciskus ”uppskattar” den ”synodala vägen” efter en privat audiens med påven i juni.

Jag känner mig styrkt av det intensiva utbytet med den Helige Fadern att fortsätta den väg vi tagit. Påven uppskattar projektet som han associerar med konceptet ’synodalitet’ som han myntat,” sa han.

Andra tyska kyrkoledare har uttalat tvivel om den ”synodala vägen.” Kardinal Rainer Maria Woelki av Köln sa förra månaden att det värsta utfallet skulle vara en process som ”leder till en splittring och därmed utanför Kyrkan och utanför kommunionen med den universella Kyrkan.”

Bätzing tonade ner kardinalens oro och vidhöll att Kyrkan i Tyskland ”hör till den universella Kyrkan och att ingenting kan ändra det.”

I sitt brev till de tyska katolikerna talade påven om en ”tilltagande erosion och uttunning av tron.”

Varje gång en kyrklig gemenskap har försökt lösa sina problem ensam och litat på sina egna krafter, metoder och intelligens, har de slutat med än fler allvarliga svårigheter än de man velat övervinna,” skrev han.

 

Översättning för Katolsk Horisont, oktober 2020, Göran Fäldt.

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024