Kardinal Sarah varnar för farorna med "praktisk ateism" även inom kyrkan

5
min read

Kardinal Sarah varnar för farorna med "praktisk ateism" även inom kyrkan

tis, 06/18/2024 - 22:27
0 comments

I ett tal vid The Catholic University of America den 13 juni uppmanade Vatikanens tidigare liturgiska chef de amerikanska biskoparna att tala modigt, och den amerikanska kyrkan att hålla fast vid Jesu centrala roll. Video: Robert Cardinal Sarah: The Catholic Church’s Answer to the Practical Atheism of Our Age

Kardinal Robert Sarah firar mässa vid Catholic University of America den 13 juni 2024. (foto: Foton från Napa Institute och Catholic Information Center)

 

För mer än 30 år sedan bidrog påven Johannes Paulus II till att få Sovjetunionen, som hade försökt påtvinga sin kommunistiska ateism på hans hemland Polen och resten av världen, på fall.

"På ett plan vann vi det kriget", reflekterade kardinal Robert Sarah i ett tal på torsdagskvällen vid The Catholic University of America i Washington, D.C.

Men på en annan nivå, tillade han, fortsätter kriget "på global och nationell nivå". Men i stället för en förhärdad, ideologisk ateism är fienden idag en "praktisk ateism". Även om den kanske inte går så långt som att förneka att Gud existerar, förklarade den äldre afrikanske prelaten, anser den att han är irrelevant för det moderna livet.

Under de årtionden som gått sedan järnridåns fall, sa han, har samma "farliga sjukdom" härjat över hela Europa, där den katolska tron som i århundraden format och definierat inte bara kontinenten utan även den västerländska civilisationen, är "döende eller död". Vad som är ännu mer oroande för kardinal Sarah är att den har fått fotfäste i kyrkan.

"Hur ofta hör vi inte från teologer, präster, ordensfolk och till och med vissa biskopar – eller biskopskonferenser – att vi behöver anpassa vår moralteologi till överväganden som bara är mänskliga", sa han.

Men "en kyrka som bygger på mänskliga föresatser", varnade kardinalen, "blir bara en mänsklig kyrka".

Kardinal Sarah, som är från Guinea i Västafrika, tjänstgjorde som sekreterare för kongregationen för folkens evangelisering under Johannes Paulus II, utnämndes till kardinal av påven Benedictus XVI och blev prefekt för kongregationen för gudstjänst och sakramentsdisciplin under påven Franciskus. Han gick i pension från denna tjänst 2021 när han uppnådde pensionsåldern 75 år.

Kardinal Robert Sarah talar till en folkmassa den 13 juni 2024 vid Catholic University of America.

Kardinal Robert Sarah talar till en folkmassa den 13 juni 2024 vid Catholic University of America.

 

Kardinal Sarah, som fyller 79 år den 15 juni, är en produktiv författare som är känd för sitt kraftfulla försvar av den katolska ortodoxin, och talade i nästan en timme i en fullsatt föreläsningssal på CUA:s Busch School of Business. Hans tal, som sponsrades av Napa Institute och Catholic Information Center i Washington, D.C., gav en uppriktig bedömning av vad han ser som en gradvis men stadig avmattning och marginalisering av religiös tro i västvärlden.

"Det är inte ett direkt förkastande av Gud, men det knuffar Gud åt sidan", sa han om ett praktiskt ateistiskt tänkesätt. Men, tillade han, "Krisen är inte så mycket den sekulära världen och dess ondska, utan bristen på tro inom kyrkan."

"Hur många katoliker deltar i mässan varje vecka? Hur många är engagerade i den lokala kyrkan? Hur många lever som om Kristus existerar, eller som om Kristus finns i sin nästa, eller med den fasta tron att kyrkan är Kristi mystiska kropp? Hur många präster firar den heliga eukaristin som om de verkligen vore alter Christus, och ännu mer som om de vore ipse Christus  Kristus själv? Hur många tror på Jesu Kristi verkliga närvaro i den heliga eukaristin?

– Svaret är för få. Vi lever som om vi inte behöver frälsning genom Kristi blod", sa han. "Det är den praktiska verkligheten för alltför många i kyrkan."

Kardinalen talade också kritiskt om aspekter av den pågående synoden om synodalitet, en flerårig process av lyssnande och urskiljning som initierats av påven Franciskus och som kulminerar med en andra och sista församling av biskopar och andra delegater från hela världen i oktober i Vatikanen. Specifikt kritiserade han vad han ser som synodens försök att ge heterodoxa åsikter en överdimensionerad betydelse i processen.

"Att vara katolik är mer än en kulturell identifikation; Det är en trosbekännelse. Den har ett särskilt trosinnehåll. Att röra sig utanför det innehållet, både i tro och i praktik, är att röra sig utanför tron", sa kardinalen.

"Det är en allvarlig fara att betrakta alla röster som legitima", tillade han. "Detta skulle leda till en kakofoni av röster som utgör oväsen, som verkar växa sig starkare nuförtiden. Som kardinal Ratzinger sade: 'En tro som vi själva kan besluta om är ingen tro alls.'"

Ingen av förespråkarna för detta paradigmskifte inom kyrkan "förkastar Gud helt och hållet, men de behandlar Uppenbarelseboken som sekundär, eller åtminstone på samma nivå som erfarenhet och modern vetenskap", sa kardinalen.

"Det är så praktisk ateism fungerar. Den förnekar inte Gud utan fungerar som om Gud inte är central. Vi ser detta synsätt inte bara i moralteologin utan också i liturgin. Heliga traditioner som har tjänat kyrkan väl i hundratals år framställs nu som farliga. Så mycket fokus på det horisontella tränger ut det vertikala, som om Gud är en upplevelse snarare än en ontologisk verklighet.

Hur bör trogna katoliker bemöta dessa utmaningar? Kardinal Sarah uppmanade först biskoparna i USA att tala ut tydligt och modigt till försvar för tron och Jesu Kristi centrala ställning.

Kardinal Robert Sarah skakar hand med sina åhörare efter sitt tal.

Kardinal Robert Sarah skakar hand med sina åhörare efter sitt tal.

 

"USA är inte som Europa. Tron är fortfarande ung och mognar. Denna unga vitalitet är en gåva till kyrkan", sa han.

"Era seminarier har till stor del reformerats, lekmanna-apostolat blåser nytt liv i tron, i församlingarna finns det fickor av liv, och min känsla är att ert biskopsledarskap i allmänhet är engagerat i evangeliet, tron på Jesus Kristus och bevarandet av vår heliga tradition", konstaterade kardinalen.

"Utan tvekan finns det splittring och interna konflikter, men det finns inte ett totalt förkastande av den katolska tron som vi ser i många delar av Europa och Sydamerika. Min iakttagelse är att det finns trosmodeller här i USA som kanske kan vara en läxa för andra västländer.

Kardinal Sarah noterade hur kyrkan i Afrika, "som också är ung", har gett "heroiskt vittnesbörd om tron" genom att uttrycka motstånd mot Fiducia Supplicans, Vatikanens deklaration som släpptes i december och som godkände icke-liturgiska välsignelser av samkönade par. Kardinal Sarah kallade dokumentet "missriktat".

Kyrkan i USA kan också vara ett vittnesbörd om tron, sa kardinal Sarah

"Amerika är stort och mäktigt politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Med detta följer ett stort ansvar", betonade han.

"Föreställ dig vad som skulle kunna hända om Amerika skulle bli hem för ännu mer levande katolska församlingar. Europas tro är döende eller död. Kyrkan behöver hämta ljus från platser som Afrika och Amerika, där tron inte är död", sa han.

"Om katoliker i det här landet kan vara ett tecken på motsägelse till er kultur", avslutade han, "kommer den Helige Ande att göra stora ting genom er."

Napa Institute har publicerat kardinal Sarahs tal i sin helhet här. Du kan också se talet på Napas YouTube-kanal.

Shannon Mullen

 

Shannon Mullen

Shannon Mullen  är chefredaktör för The Register.

Video: Robert Cardinal Sarah: The Catholic Church’s Answer to the Practical Atheism of Our Age

Till svenska, juni 2024, Eva-Lotta Svensson

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Kardinal Sarah fördömer "ateistiska" västerländska biskopar som föredrar världen framför korset

Kardinal Sarah Robert

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna