Kardinal Anders Arborelius: Herdabrev för Guds ords söndag 2023

4
min read

Kardinal Anders Arborelius: Herdabrev för Guds ords söndag 2023

sön, 01/22/2023 - 10:00
0 comments

Kära bibelläsare, kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift! När Guds ord proklameras i mässan får det en speciell tyngd, ja, en nästan sakramental genomslagskraft. Eukaristin ger oss Jesu fulla verklighet. Gudsordet förstärker vår öppenhet och vilja att ta emot allt vad Gud vill ge oss. Varje gång vi deltar i den heliga mässan kan vi få ny andlig insikt och inspiration. Vi kan bli mer förvandlade i mötet med Guds eviga Ord, som kommer till oss både i kommunionen och i skriftens ord. Gud ”som är rik på barmhärtighet” (Ef 2:4) är så angelägen om att visa oss sin nåd, att han blir människa i Jesus Kristus och fortsätter att tala till oss genom sitt ord och ge oss sin nåd i sakramentet. Varje gång eukaristin firas får vi ta emot allt detta oändligt stora och överväldigande. Det övergår allt vad vi kan förstå och smälta. Guds nåd överträffar alla våra förväntningar. Därför behöver vi lära oss att bli stilla i bön och förundran inför Guds ord. Vi katoliker har ibland försummat att i lugn och ro sätta oss ner och begrunda Guds ord i bibeln. Dessa ord är inspirerade av Anden och Anden kan hjälpa oss, Guds heliga folk, att ta emot skriftens budskap till oss alla och samtidigt till var och en av oss på ett helt personligt sätt. Vi är alla unika varelser skapade till Guds avbild och kallade att bli honom allt mer lika. Därför behöver vi tränga in i hans ord och ta till oss hans budskap på ett djupt personligt sätt. Detta typiskt katolska – och tvåfaldiga - sätt att läsa bibeln är ytterst viktigt. Gud talar till hela sitt folk, kyrkan, där vi tar emot samma budskap som gäller alla, alltid och överallt. Samtidigt får vi ta emot det som ett personligt budskap till var och en av oss. ”Kom och följ mig” (Matt 4:19), säger Jesus till hela kyrkan och samtidigt till var och en av oss. Han vill beröra det allra djupaste inom oss. Genom sitt ord vill han frälsa, helga och förvandla oss och göra oss allt mer gudslika. För att ta emot Guds ord på denna djupnivå behöver vi kyrkans moderliga hjälp och undervisning, samtidigt som vi på ett helt personligt sätt överlåter oss till Jesus. Han är kyrkans brudgum som ständigt ger sig till henne, sin brud, och genom henne till var och en av oss. Kyrkan vill tolka och hjälpa oss att förstå Guds ord på djupet. Vi läser alltid Guds ord i kyrkan, med kyrkan och för kyrkan. Vi är inte åtskilda individer utan lemmar i Kristi mystiska kropp, kyrkan. Vi har fått vår ”del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok” (Upp 22:19). Vi tar till oss Guds universella budskap i skriften tillsammans med alla andra i gudsfolket. Samtidigt gör vi det som de unika personer vi alla är. Denna tvåfaldiga dimension präglar oss som katolska bibelläsare. Vi behöver både kyrkans undervisning och vår egen djupt personliga överlåtelse och öppenhet för att ta emot Guds ord på ett sätt som kan förvandla vårt liv. Då blir vi genom Andens kraft i stånd att förmedla hans budskap till världen omkring oss (jfr Rom 8:15-16). Därför har vårt stift gett ut den Katolska studiebibeln, som kan hjälpa alla troende att ta till sig Bibelns budskap och att läsa den i och med kyrkan, så att vi kan förmedla detta till alla dem vi möter. Vi behöver hjälp för att förstå och ta till oss Guds ord utifrån kyrkans tusenåriga tradition. Tillsammans med alla helgon, alla lärda kyrkolärare och ödmjuka troende genom tiderna får vi lyssna lyhört och ta emot Guds ord. Då kan vi förvandlas av det vi läser och bli allt mer trogna kristna, brinnande i iver att tjäna Gud och vår nästa. I vår jäktiga och bullriga tid behöver vi alla tystnad och stillhet för att komma till ro i Guds närvaro. Vårt behov av Guds ords livgivande kraft är lika stort. Därför behöver vi mer än någonsin lära oss lectio divina, alltså att begrunda Guds ord i bön och överlåtelse, i förundran och tacksamhet för allt vad Gud vill ge oss genom sitt ord. Vi måste ta till oss en mer bibliskt förankrad fromhet för att växa in i en allt djupare förening med ”Ordet som blev människa” (Joh 1:14) i Jesus Kristus, som fortsätter att tala till oss i ord och sakrament. Genom att öppna vårt hjärta för evangeliets budskap kan vi också bli en mer evangeliserande kyrka här i Sverige. Vi får ta till oss hela Bibelns budskap, både det gamla och det nya testamentet. Då förstår vi på ett djupare sätt den frälsningshistoria som redan får sin späda begynnelse när Gud skapar världen. Steg för steg får vi sedan se hur Gud kallar Abraham, trons fader (jfr Heb 11:8), ingår sitt förbund med honom och leder Israel som sitt egendomsfolk. Denna förberedelse inför inkarnationens stora under visar oss hur Gud i tålamod och kärlek vill fostra hela mänskligheten, så att den kan ta emot honom när han kommer i mänsklig gestalt i Jesus Kristus. Kyrkan vill hjälpa oss att förstå Guds sätt att verka mitt i den mänskliga historien, där ljus och mörker ständigt går i närkamp. På så sätt blir det lite lättare för oss att se att Gud är med oss i vår egen och i hela världens historia här och nu. Gott och ont, ljus och mörker bryts alltid mot vartannat. När vi inser att frälsningshistorien fortsätter genom alla tider ger det oss hopp även i svåra och mörka tider. Att läsa Bibeln med trons, hoppets och kärlekens ögon hjälper oss att se på den nutida historien i Guds ljus. När Gud en gång för alla har talat genom sin människoblivne Son har han sagt allt vad han vill säga och vad vi behöver veta. Lär vi oss att lyssna till honom i skriften, kan vi också känna igen hans tilltal i vår egen situation. Då inser vi att han alltid förblir en oändligt kärleksfull Gud som aldrig kan överge oss. Vad som än händer är han genom sin försyn trogen sitt heliga folk och var och en av oss. Med full förtröstan och av hela vårt hjärta kan vi då liksom Jungfru Maria säga ”må det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:38) till Gud som i Jesus Kristus ger sig till oss i ord och sakrament.

Stockholm, 27 december 2022, S:t Johannes Evangelisten

Med min förbön och välsignelse, +Anders Arborelius ocd

källa katolskakyrkan.se

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
11/03/2023