Hur Tomas Tvivlaren stärker de kristnas tro, enligt tre stora helgon

2
min read

Hur Tomas Tvivlaren stärker de kristnas tro, enligt tre stora helgon

tors, 07/04/2024 - 14:51
Posted in:
0 comments

"Tomas otro har varit till större nytta för vår tro än alla lärjungars tro, för medan han genom beröring återställs till tron, blir vår ande bekräftad i den och undanröjer allt tvivel", förklarade kyrkans lärare.

"Tomas otro har varit mer välgörande för vår tro än alla lärjungars tro", sa den helige Gregorius den store. (foto: Källa: Guercino, Public domain, via Wikimedia Commons / Wikimedia Commons)

 

Den 3 juli högtidlighåller kyrkan minnet av aposteln Tomas, som tvivlade på att Kristus hade uppstått från de döda tills Herren själv visade sig för honom. Även om det var en brist på tro, enligt tre stora helgon, hade Tomas tvivel faktiskt fördelen att det bekräftade de kristna i deras tro.

Johannesevangeliet berättar att när den uppståndne Kristus visade sig för sina lärjungar var Tomas inte närvarande. När de berättade för honom att de hade sett Herren, sa aposteln att han inte skulle tro förrän han rörde vid Jesu sår på händerna och sidan. Åtta dagar senare visade sig Herren för dem igen. Den här gången var Tomas närvarande och Jesus sade till honom att röra vid sina sår och uppmanade honom: "Tvivla inte, utan tro." ( Enligt Bibel 2000, Joh. 20:27. Övers.anm.)

Den helige Gregorius den store

För den helige Gregorius den store var det som hände inte en slump utan ett verk av gudomlig barmhärtighet "så att medan den icke-troende lärjungen kände såren på sin Mästares kropp, skulle han läka dessa sår från vår otrohet i oss".

"Tomas otro har varit till större nytta för vår tro än alla lärjungars tro, för medan han genom beröring återställs till tron, blir vår ande bekräftad i den och undanröjer allt tvivel", förklarade kyrkans lärare.

Johannes Chrysostomos

Den helige Johannes Chrysostomos, en kyrkolärare och skyddshelgon för predikanter, påpekade att Kristus, som försökte rädda Tomas själ, visade sig för honom och visade honom hans sår. Men han betonade att detta inte skedde omedelbart, utan åtta dagar senare, så att "hans önskan var mer upptänd och han var mer trogen från och med då".

Helgonet påpekade också att den uppståndne Kristi oförgängliga kropp behöll märkena efter spikarna "för att visa dem att det var samma kropp som hade korsfästs".

S:t Augustinus

Den helige Augustinus, en annan av kyrkans lärare, observerade i en predikan att Kristus antog Tomas utmaning "inte bara för honom utan också för dem som skulle förneka Herrens sanna kött".

Han påpekade att Jesus "ville att ärren skulle finnas kvar i hans kött för att ta bort otrons sår" i människornas hjärtan och att tecknen på såren "skulle läka de sanna såren".

Abel Camasc

Till svenska, juli 2024, Eva-Lotta Svensson

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Den helige Athanasius var katolik – han visste att Sola Scriptura var falsk

Den helige Athanasius var katolik – han visste att Sola Scriptura var falsk

 

Läs också: 16 Kyrkofäder kontra tron allena

16 Kyrkofäder kontra tron allena

 

Läs också: 14 fler kyrkofäder kontra tron allena

14 fler kyrkofäder kontra tron allena

 

Läs också: Var de tidiga kyrkofäderna verkligen de första katolikerna?

Var de tidiga kyrkofäderna verkligen de första katolikerna?
Gråbröderna

De senaste artiklarna