George Weigel: Öppet brev till synodens generalsekreterare

3
min read

George Weigel: Öppet brev till synodens generalsekreterare

ons, 10/26/2022 - 13:44
Posted in:
0 comments

Hans eminens Mario kardinal Grech

Generalsekreterare

Biskopssynoden

Vatikanen

Ers eminens:

Dokumentet ”Nationella samlingen av Guds folk i USA för stiftsfasen av synoden 2021–2023” sammanställd av den katolska biskopssynoden för USA är en stor besvikelse, inte minst för att det i huvudsak fokuserar på vad de 1 procent av USA:s katoliker, som deltog i det synodala samtalet, anser vara fel med kyrkan. Den är en lista över klagomål som, föga förvånande, återspeglar både den progressiva katolska agendan inom amerikansk katolicism och vissa dominerande (om än falska) intryck om vår lokala kyrka i Rom. Men i stället för att förstärka andras kritik av den nationella samlingen skulle jag vilja dela med mig av några goda nyheter från amerikansk katolicism till generalsekreteraren för biskopssynoden, nyheter som kan vara av intresse för den universella kyrkan när den funderar kring sin framtida evangelisering.

Katolska skolor i USA är en skatt som landet börjar erkänna som sådan. När USA:s delstatskontrollerade skolor sviker både studenter och föräldrar under nedstängningar på grund av pandemin kliver katolska grundskolor fram och tillhandahåller på-plats- och online-undervisning som statsskolorna var oförmögna att ge sina elever. Detta till stor del orsakat av självcentrerade, fackligt aktiva lärare. Till skillnad från dessa tenderar katolska lärare tänka mer i termer av kallelse, och det gjorde en stor skillnad. Katolska skolor i innerstäderna, som till exempel den nya toppmoderna Mother Mary Lange skolan i Baltimore, är ofta de mest effektiva förebyggarna av fattigdom som den katolska kyrkan i USA etablerat och som dessutom hjälper elever från alla möjliga konfessioner.

Kyrkan i USA upplever just nu något av en guldålder inom katolska campusrörelser. Detta uppmuntrande uttryck för katolskt liv i USA kommer i många olika former. Det finns vitala rörelser på stora statsuniversitets campus, den mest tydliga av dessa är Texas A&M-universitetet som har blivit en rik källa av kallelser till både prästerskapet och ordenslivet samtidigt som det förbereder många katolska par för äktenskapet och familjelivet. The Thomistic Institute, som initierades av The Dominican House of Studies I Washington, stöttar nu 83 högskolors och universitets campus med katolskt material under detta läsår. Ett annat dominikanskt initiativ, ”Aquinas 101”, har 90 000 online-prenumeranter och deras nytänkande uttryck inom katolsk filosofi och teologi har nu uppnått 5 miljoner tittare på YouTube. FOCUS (The Fellowship of Catholic University Students), ett evangelisationsarbete där studenter vänder sig till andra studenter, har nu närvaro på och arbetar aktivt på 195 amerikanska campus och 8 internationella campus.

Katolska seminarier har genomgått en grundlig omstrukturering. Även om kallelsen till prästerskapet har minskat under de senaste årtiondena, kanske delvis orsakat av den från Rom konstanta kritiken av präster, är seminarierna i USA i sin bästa form på årtionden, och detta i alla aspekter av prästerlig formering: personlig, andlig, intellektuell och pastoral.

Katoliker utgör en vital och central del av den amerikanska pro-life-rörelsen. Påven Franciskus lyfter upprepade gånger fram faran med ”slit-och-slängkulturen”. USA:s katoliker gör något för att utmana denna, i båda ändar av livet.

Kallelser till det vigda livet i USA ökar i de religiösa institutioner som omfamnar evangeliet till fullo och som lever enligt en tydlig ordning. Några exempel är St. Joseph Province of the Order of Preachers, the Dominican Sisters of St. Cecilia Congregation, the Sisters of Life, och the Religious Sisters of Mercy of Alma, Michigan. Som i andra delar av den världsvida kyrkan klarar inte “Catholic Lite” i USA av att frambringa nya kallelser till det vigda livet samtidigt som ”all-in katolicism” lockar till sig några av våra bästa ungdomar.

Yngre katolska akademiker leder en renässans inom katolskt intellektuellt liv. Några av de mest imponerande akademiska rörelserna inom amerikansk katolicism av idag kommer från män och kvinnor som överskridit de liberala/konservativa dikotomierna av den omedelbara post-Vatikan II perioden. Som i stället har omfamnat konciliets lära, så som den tolkats av Johannes Paulus II och Benedikt XVI, och som engagerar sig i en kultur ur balans för att omvända den. Framtiden är deras, inte den ljumma ”Catholic Lite”-rörelsen som åter igen finns inom flera påvliga universitet i Rom.

Katolska församlingar i USA är livskraftigare än i de flesta andra utvecklade länder. Dessa församlingar har sina utmaningar, säkerligen, men de förblir den institutionella grunden för det katolska livet i USA och är involverade i en stor mängd olika pastorala program där de söker att engagera de marginaliserade och missnöjda. Detta ofta med stöd av dynamiska katolska rörelser som Knights of Columbus, ytterligare en juvel i USA:s katolska krona, och det kreativa katekesmaterialet framtaget av Augustine Institute och Word on Fire.

Jag hoppas att dessa korta kommentarer hjälper till att fylla ut bilden av katolicismen i USA som du har fått dig tillsänd av biskopskonferensen. De berättar en historia som hela den världsvida kyrkan behöver höra.

                                                                                                                 George Weigel

 

Översättning för Katolsk Horisont, oktober 2022, Conny Strömberg

Inlägget kommer från sidan www.firstthings.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023