Förnuftets tvivel inför eventuellt fällande dom i fallet Pell

4
min read

Förnuftets tvivel inför eventuellt fällande dom i fallet Pell

tis, 06/11/2019 - 13:19
Posted in:
0 comments

Kardinal George Pell (Foto: Kerry Myers genom Creative Commons.)

 

Katoliker och icke katoliker runt om i världen är med rätta upprörda över den katolska hierarkins brottsliga gärningar och mörkläggningar. Men oron och omsorgen om rättvisan borde också leda oss att protestera när människor fälls i domstol på falska grunder. I dag sitter Australiens kardinal George Pell i ett fängelse i Melbourne där han väntar på svar i högre instans på överklagande av hans nyligen fällande dom i fem anklagelsepunkter för sexuellt utnyttjande av barn (Ett beslut är att vänta någon gång under den kommande månaden). Om det finns en rättvisa på kontinenten där nere  på andra sidan jordklotet, kommer överklagandet att vinna. 

Pell har anklagats för att ha kommit på två unga ministranter med att dricka altarvin i sakristian i katedralen i Melbourne medan det pågick en procession efter mässan en söndag 1996. Pell skulle då tvingat var och en av pojkarna att utföra oralsex på honom framför en öppen dörr medan han fortfarande var skrudad i liturgiska kläder. Anklagelserna har inte kunnat bevisas som sanningsenliga med nödvändig trovärdighet (eng. ‘beyond reasonable doubt’), vilket inte heller är möjligt. Som försvaret påpekat under rättegången: katedralens altarvin förvaras inlåst i kassaskåp; Pell var alltid omgiven av ett flertal personer med olika uppgifter i samband med mässan när han befann sig i sakristian; många ögonvittnen skulle ha befunnit sig i sakristian och hallen utanför den öppna dörren till sakristian; Pell skulle inte kunnat utebli i de avslutande delarna av gudstjänsten utan att situationen skulle ha uppmärksammats.

Rättegången mot Pell är så skakig att till och med hans teologiska och politiska motståndare inom Kyrkan reagerade med skepsis och förfäran mot den fällande domen. Påven Franciskus bedömning kan vara en antydan till den situationen att den amerikanske före detta kardinalen Theodore McCarrick fråntagits sina prästerliga funktioner medan Pell fortfarande är präst och kardinal också i fängelset.

Australiska media står fast vid att den andra juryn måste ha ansett Pells anklagare i grund och botten trovärdig, trots en bokstavligt talat  otrolig historia. Men den första juryn, som fick höra samma  vittnesmål från den anklagande i rättssalen, hade varit mindre övertygad. Juryn röstade enligt rapporterna med 10 röster för friande och 2 röster för fällande. Det betydde att den första rättegången förklarades ogiltig. Utgången borde ha blivit illavarslande för dem som stöder Pell. I det australiska rättegångsklimatet skulle varje jury som varit oenig, och alltså inte kunna fälla Pell, ogiltigförklara rättegången.

Pell har varit Australiens buse i tjugo år tack vara sin tydligt konservativa hållningen i frågor som sexualitet, ekonomi och klimat. Polismyndigheten  i staten Victoria började en förundersökning om sexuellt utnyttande 2013, innan något klagomål lämnats in mot honom. När “trålfisket” hållit på i två år dök historien i katedralen upp. Flera andra anklagelser har lagts fram, som är ännu mindre trovärdiga och som därför avfärdats.

Veckorna före åtalet mot Pell kom Louise Milligans bok, Cardinal: The Rise and Fall of George Pell, ut i maj 2017. Boken vann flera av Australiens journalistutmärkelser trots att den på ett halvlitterärt sätt bara kastat upp teorier från polisens sida. (Australiens litterära etablissemang, eller den del som Les Murray kallade “Översittarna”, var alltid ivrigt att förklä sin landsortsbakgrund genom att framstå som uttryckligen progressiv). Efter att åtal väckts mot Pell förbjöd domstolen media att publicera varje form av kritiska anmärkningar.

I hela boken Cardinal ger Milligan uttryck för en fientlig attityd till katolsk sexualundervisnig och ger Pell rollen som dess offentlige talesperson. Hon verkar se hans fall som ett tillfälle att nedvärdera en sexualmoral hon avskyr. I hennes tidningskolumn “Victory lap”, som följde alla nyheter om hans påstådda skuld  – till exempel “I hela sitt liv har han talat om för oss hur vi ska leva vårt liv, och nu sitter han där och försöker sudda ut sin namnunderskrift i sexualbrottsregistret”, antyds samma nedvärderande inställning.

Nyhetsmedia i Australien hälsade den fällande domen mot Pell med blodtörstig glädje men kan vara just det som räddar honom. De tre domarna som nu går igenom Pells överklagande kan komma fram till att den offentliga hysterin varit orsak till att juryn i andra instansen skulle tillbakavisa ett “osäkert domslut” – alltså ett domslut som inte kunnat nås på rationell grund. Förra året fälldes Ärkebiskop Philip Wilson av Adelaide för att ha mörklagt sexuellt utnyttjande men friades sedan på just denna samma grund.

Enligt konsensus som nu växer fram har utfrågningen i överrätten (instansen för överklagande, övers. anm,) inte gått så bra för åklagarsidan. Under en kärvare utfrågning från domarnas sida om de “upprörande osannolika” omständigheterna  som åklagaren framfört, har åklagaren Christopher Boyce fått sitt framförande reducerat till ett förslag som säger att  om hela historien var osann, så skulle den bli begriplig. “Hur skulle man någonsin kunna hitta på en sådan historia? Den måste helt enkelt vara sann!”, blir hans slutsats. Boyce redogjorde för juryns oförklarliga slutsatser genom att peka på  stämningen i rättegången till vilken det inte kunde finnas utrymme för replik. Han vände sig till domarna och menade: “Ni är inte i samma situation som juryn. Det kan ni inte vara. Jag ber om ursäkt om jag inte är till sådan hjälp, som jag skulle kunna vara. Generellt har en rättegång en slags … stämning omkring sig.” Den kunde nog bara upplevas på platsen.

I dessa dagar är det svårt att frammana indignation för en kardinal som anklagas för brottsligt beteende. Men alla kardinaler är inte av samma slag. McCarrick var till exempel djupt inblandad i skumma penningaffärer. När Pell fått påven Franciskus’ uppdrag att reda ut Vatikanens skumma finanser, anlitade han Pricewaterhouse Coopers för revisionen. Motståndare till reform ställde in revisionen året därpå – en utveckling som borde ha fyllt varje fiende till korruption med förfäran, men som Milligan bara använde sig av för att göra sig lustig, här hon skrev att “kardinalen blivit ordentligt vingklippt.”

Som offentlig ämbetsman i Vatikanen med diplomatisk immunitet kunde Pell levt sina sista år i full frihet i Rom. I stället återvände han till Australien för att infinna sig till en rättegång som vilken människa som helst som vet sig vara oskyldig och som litar på domstolarnas integritet. Tre domare har nu tillfälle att försvara rättsväsendet genom ett upphävande av domen mot Pell. Observatörer från hela världen, katolska och icke katolska, liberala och konservativa, hoppas på det.

                                                                                             Julia Yost

 

Julia Yost är senior editor på FIRST THINGS. 7 juni 2019.

Översättning för Katolsk Horisont, 12 juni 2019, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.firstthings.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna