Fem extraordinära eukaristiska mirakel som lämnade fysiska bevis

3
min read

Fem extraordinära eukaristiska mirakel som lämnade fysiska bevis

tors, 06/13/2024 - 17:06
Posted in:
0 comments

Det finns så många mirakel som bevisar Jesu verkliga närvaro i eukaristin!

Eukaristiska miraklet av Lanciano

 

Katoliker tror att Jesus Kristus är verkligt, sant och påtagligt närvarande i eukaristin. Det finns många berättelser om underverk i kyrkans historia som verkar bekräfta den här viktiga läran.

Det är viktigt att notera att ingen katolik är skyldig att tro på någon av dessa historier. Även om de har undersökts och godkänts av kyrkan, ger kyrkan ingen absolut garanti för deras äkthet. Inte heller är den katolska transsubstantiationsdogmen beroende av äktheten i dessa berättelser (den är baserad på Skriften och traditionen).

Icke desto mindre är dessa berättelser särskilt anmärkningsvärda eftersom du fortfarande kan gå och se bevis på miraklerna idag.

1) Miraklet i Lanciano - 700-talet

Miraklet i Lanciano

 

På 700-talet tvivlade en präst i Lanciano i Italien på Jesu verkliga närvaro i eukaristin. Mitt i mässan läste han konsekrationsorden ("Detta är min kropp", "Detta är mitt blod") och såg brödet och vinet förvandlas till verkligt mänskligt kött och blod. Blodet koagulerade till fem kulor (som senare troddes representera Kristi fem sår). Ryktet om miraklet spred sig snabbt, den lokale ärkebiskopen inledde en utredning och kyrkan godkände miraklet.

Köttet bevaras än i dag. Anatomiprofessorn Odoardo Linoli genomförde en vetenskaplig analys av köttet 1971 och drog slutsatsen att köttet var hjärtvävnad, blodet verkade vara färskt blod (i motsats till blod som var 1200 år gammalt) och att det inte fanns några spår av konserveringsmedel.

Du kan besöka det mirakulösa köttet och blodet i kyrkan San Francesco i Lanciano, Italien.

 

2) Corporalet av Bolsena – 1200-talet

Corporalet av Bolsena

Paolo C. / Flickr

 

En präst som hade tvivlat på transsubstantiationen firade mässa i Orvieto i Italien. Strax efter att han hade konsekrerat eukaristin började hostian blöda på corporalet. Prästen sprang i väg och bekände sin tvivelsynd. Corporalet finns att beskåda i katedralen i Orvieto.

Vissa historiker ifrågasätter dock sanningshalten i berättelsen, eftersom de första berättelserna om den inte dyker upp förrän omkring hundra år efter att miraklet ska ha ägt rum. Icke desto mindre förblir corporalet föremål för vördnad.

Corporalet av Bolsena

Steve Moses / Flickr

 

3) Skarorna i Siena, Italien – 1700-talet

Skarorna i Siena

 

Den 14 augusti 1730, medan katolikerna i Siena i Italien deltog i en speciell festival inför Kristi himmelsfärdsfest, tog sig tjuvar in i Sankt Franciskus kyrkan och stal ett gyllene ciborium som innehöll hundratals hostior.

Två dagar senare lade någon märke till något vitt som stack ut från kollektbössan i en annan kyrka i Siena. Prästerna öppnade lådan och fann de försvunna hostiorna inuti, intrasslade i spindelväv och smuts. Efter att ha rengjorts så mycket som möjligt placerades hostiorna i ett nytt ciborium och fördes tillbaka till Sankt Franciskus kyrka för böner om gottgörelse och vördnad.

Eftersom hostiorna var smutsiga bestämde sig prästerna för att inte förtära dem utan bara låta dem förfalla. Under de följande decennierna blev alla förvånade över att hostiorna inte försämrades, utan faktiskt verkade fräscha.

Hostiorna finns kvar i detta tillstånd idag, 285 år senare, och kan fortfarande ses i den (nuvarande) basilikan Sankt Franciskus i Siena, Italien.

 

4) Miraklet i Chirattakonam, Indien – 2000-talet

Miraklet i Chirattakonam

 

Den 28 april 2001 var det eukaristisk tillbedjan i St. Marys församling i Chirattakonam, Indien, när plötsligt tre röda fläckar materialiserades på hostian. Prästen visste inte vad han skulle göra och placerade tillbaka hostian i tabernaklet.

Några dagar senare hämtade han hostian för att undersöka den igen, och de röda fläckarna hade ordnat sig så att de såg ut som ansiktet på en man (Jesus?). Han hittade snabbt en fotograf och lät ta bilder på hostian.

 

5) Det eukaristiska miraklet i Santarém - 1200-talet

Det eukaristiska miraklet i Santarém

 

En kvinna som bodde i Santarém i Portugal på 1300-talet var bekymrad över att hennes man var otrogen mot henne, och hon bestämde sig för att konsultera en trollkvinna för att få hjälp. Trollkvinnan sa till henne att priset för hennes tjänster var en helgad hostia.

Hon gick till mässan i Stefanskyrkan och tog emot eukaristin på tungan, tog bort eukaristin från munnen, svepte in den i sin slöja och gick till kyrkans dörr. Men innan hon hann ut började hostian blöda.

När hon kom hem lade hon den blodiga hostian i en koffert och nästa morgon biktade hon sig för sin präst. Hennes präst kom och hämtade hostian och tog den tillbaka till kyrkan.

Efter en undersökning och godkännande av miraklet döptes kyrkan om till Church of the Holy Miracle, och den blodiga hostian finns kvar än i dag.

Det eukaristiska miraklet i Santarém

 

Brantly Millegan

Till svenska, juni 2024, Eva-Lotta Svensson

Inlägget kommer från sidan www.churcpop.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Den gudomliga blodgruppen: uppenbarad av "tillfälligheter" av eukaristiska mirakel?

Lanciano Det eukaristiska miraklet

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna