Ett ljus i norra Europa

4
min read

Ett ljus i norra Europa

lör, 03/11/2023 - 19:28
0 comments

Den katolska, tyskspråkiga portalen kath.net har publicerat en artikel om systrarna Marias Lamm i Lannavaara i Lappland och en intervju med moder Amada. Katolsk Horisont publicerar artikeln med intervjun, översatt till svenska och rekommenderar samtidigt varmt portalen kath.net till alla som kan tyska.

Två systrar har inrättat sig i en gemenskap som heter ”Marias lamm” i norra Sverige. De lever en bönens liv för Skandinaviens söner och döttrar djupt förbundna i den traditionella liturgin. Intervju med Moder Amanda. av Roland Noé och kath.net.

Lappland/ Sverige (kath.net/mk/rn) I den svenska delen av Lappland norr om Polcirkeln ligger naturreservatet Lapponia som är ett omfattande vildmarksområde där inhemska samiska folk bor och lever än idag. I detta avlägsna område har två ordenssystrar flyttat in och i Sankt Josefs kloster bildat gemenskapen ”Marias lamm” i den lilla orten Lannavaara. Sr Karla från Polen och moder Amada från Sverige ber tidegärden på latin i en numer nedlagd skolbyggnad och håller dag och natt eukaristisk tillbedjan med den gregorianska sången. Moder Amada beskriver deras liv som en ständig tillbedjan ”i ensamhet och stillhet, men i glädje och gemenskap”.

På ungefär 10 miljoner invånare i hela Sverige finns bara runt 225000 katoliker, alltså 2 % av befolkningen. 500 år av luthersk statskyrka har satt sina spår i sättet att tänka och tro. Under senare år ökar dock antalet konvertiter något. De båda pionjärerna ser det som sin uppgift att be för själarnas frälsning i Skandinavien och för den katolska kyrkans förnyelse genom ett återupprättande. De har forskat och, till följd av sina egna upplevelser av Kyrkans svåra tillstånd i världen, studerat en historia som uppväckt kärleken till den traditionella liturgin och den tro som levt vidare. Varje gång en präst kunnat komma till dem har mässan därför firats i sin äldre form.

Systrarna i Sveriges nordligaste kloster har inte undgått sina bekymmer. Det har handlat om det fallfärdiga hemmet som byggnad och om de skulle kunna få en bofast präst i stället för gästande präster som hittills stannat en tid hos dem. Bekymren överlämnar systrarna villigt åt Guds försyn i sin helhet. Deras beskyddarinna är vår Fru av Fatima vars budskap om försoning de vill gestalta i livet. Kontakten med ortsbefolkningen liksom med svenskarna i allmänhet beskriver moder Amada som ”mycket bra”. De har fått stöd och får hela tiden gäster som söker en plats för bönen och stillheten.

Kath.net: Moder Amada, hur är det egentligen att vara katolik i ett land som Sverige?

Moder Amada: Vi har 225 000 katoliker i Sverige. Det är inte lätt att vara katolik i Sverige eftersom det är ett så sekulariserat land och därför att femhundra år av lutherdom haft ett långtgående inflytande på sättet att tänka och tro. En hoppfull signal har vi ändå fått i ett betydande antal konversioner under senare år.

Kath.net: Hur ser er särskilda mission ut i detta Nordens land?

Moder Amada: Det är vår särskilda mission att överlämna oss själva för själarnas räddning i Skandinavien genom livet i bön. Vi ber särskilt för den katolska kyrkans tillväxt i Sverige genom ett återuppbyggande. Vi lever i den katolska kyrkan och av dess tro, liturgi och lära så som den har varit och alltid kommer att vara. Vår älskade Fru av Fatima är vår skyddspatron och vi har lovat Guds moder fullständig trohet och lydnad för alltid. Vårt andliga liv är svaret på Guds Moders av Fatima uppmaning till bön och på kallelsen att leva i gottgörelse för världens likgiltighet och olydnad mot Guds lagar. Vi lever i allt med tillit till Gud och med förtroende till Hans försyn. För oss är det helt grundläggande. Vi söker Guds närhet och förening med Honom som är vår Frälsare och vår brudgum. Vi har också ständig tillbedjan inför Sakramentet hos oss. Vi lever så i ensamhet och stillhet men vi gör det i full frihet, i glädje och i gemenskap.

Kath.net: Vilka präster har hand om klostret?

Moder Amada: Vi har haft en präst från England som för det mesta under de första fem åren var i Lappland. De senaste fem åren har vi haft olika präster som kommit och stannat ett år eller några månader eller veckor. Två svenska präster har kommit till oss tre gånger om året och stannat en vecka. Präster utifrån har också kommit till oss och då från Italien, Storbritannien och andra länder. Vi ber och hoppas att vi ska få en präst permanent hos oss eller att vi – om Gud vill – flyttar till en annan ort där det bor traditionella präster. Men det blir naturligt här i Sverige eller i Skandinavien.

Kath.net: Hur går det med kontakten med befolkningen i Sverige?

Moder Amada: Vi har mycket god kontakt med den svenska befolkningen här. De stöder oss och ber om förbön. Fler och fler från hela landet kommer på besök till oss och vill få tid här för bön och stillhet men också för att få samtal om tron. Relationen med samhället omkring oss är mycket bra. Alla är lutheraner.

Kath.net: Kan man komma och bo i klostret också?

Moder Amada: Vi tar emot besök men bara 1 till 2 samtidigt för att inte störa stillhetens och ensamhetens anda. Mer plats har vi tyvärr inte eftersom vi bara är två systrar, Sr. M. Karla från Polen och så moder Amada från Sverige. Vi bor i en gammal skolbyggnad som behöver renoveras. Planen är nu att få köpa tomtmark och bygga ett nytt kloster. Men det hör helt till Guds vilja och plan i försynen. Utan den kan vi inte göra något alls.

Kath.net: Hur ber ni konkret i klostret?

Moder Amada: Hos oss firas bara den ”gamla mässans” heliga eukaristi. Vi ber också Laudes och Vesper och sjunger alla de gregorianska hymnerna.

                                                                                            Roland Noé och kath.net

Information och fotografier, se: www.mariaslamm.se

Översättning till svenska för Katolsk Horisont,Göran Fäldt,  mars 2023.

Video: Att leva för Jesus i samernas land

 

Video: Köp fina katolska saker och stötta systrarna Marias Lamm

 

Inlägget kommer från sidan www.kath.net

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna