En profetisk artikel från 1930 i National Catholic Register varnar för homosexualitet och födelsekontroll

2
min read

En profetisk artikel från 1930 i National Catholic Register varnar för homosexualitet och födelsekontroll

ons, 12/26/2018 - 12:53
Posted in:
0 comments

Rashygienförespråkaren Margaret Sanger på trappan till en tingsrätt i Brooklyn, New York, 1917.

”Om födelsekontrollen inte skulle vara omoralisk skulle ingen form av sexualitet vara omoralisk.”

Artikeln från 1930 innehåller en varning från fader William Bolger. Han talade inför ett möte för Katolska kvinnors förbund i staten Minnesota (Förenta staterna).

Catholic Register

 

”Fader Bolgers tal var synnerligen öppenhjärtigt och prästen slog sina åhörare med häpnad” med sina förutsägelser. Fyra årtionden före Humanae Vitae förutsade han den revolution på sexualitetens område som skulle bli följden om samhället gav stöd åt preventivmedel och varnade särskilt för att ”varken homosexualitet eller någon annan avvikande form av sexuellt beteende” skulle betraktas som avvikande i en sådan kultur.

Det onda med födelsekontrollen enligt en föredragshållare på sammankomsten för katolska kvinnors förbund.
Det onda med födelsekontrollen enligt en föredragshållare på sammankomsten för katolska kvinnors förbund.

 

I ett föredrag på en sammankomst för katolska kvinnors förbund hävdade med eftertryck vice ordförande i Sankt Thomasläroverket i S:t Paul, staten Minnesota, fader William A Bolger, att införandet av principen barnbegränsning genom preventivmedel undergräver familjelivets andliga fundament. Det reducerar hustrur till älskarinnor eftersom samlag utanför äktenskapet kan godtas och befrias från tanken på moralisk belastning. Preventivmedelsprincipen reducerar möjligheten till avlande av ett barn, men godtar också all onaturlig lastbarhet genom att förklara att det moraliskt lastbara förtjänar respekt. Det är den nakna sanningen när vi säger att barnbegränsning genom preventivmedelstänkande är ett av de allvarligaste moraliska hoten mot människans andliga liv. Det är en fullständig och ovillkorlig eftergift till köttets anda.” 

 Fader Bolgers tal var ärligt i sin uppriktighet och slog mötesdeltagarna med häpnad när han informerade om konkreta exempel på hur barnbegränsningspropagandan bedrevs och hur preventivmedelsmetoderna griper omkring sig i allt moraliskt tänkande i vår tid och sprider sig också bland ungdomarna.

Han förklarade att samhället har makten och medlen att välja barnbegränsningsprincipen genom att särskilja den sexuella funktionen som något för sig, men att samhället inte har makten och medlen att hindra principen att utvecklas mot sitt logiska resultat om det väljer att basera det sexuella beteendet och familjelivet på särskiljandet av den sexuella funktionen. Om samhället väljer den principen måste samhället också acceptera detta vals logiska konsekvenser.  

Fader Bolger sammanfattade sedan barnbegränsningsprincipens tre mest dramatiska, antisociala och ofrånkomliga konsekvenser:  

För det första reducerar födelsekontrollsprincipen hustrun till en älskarinnas moraliska status; för det andra tar den bort det specifikt omoraliska i sexuella relationer utanför äktenskapet och tillåter därmed också sådana relationer. Om den oordning som heter barnbegränsning med preventivmetoder betraktas som anständig i äktenskapet kan den betraktas som oklok men inte okysk utanför äktenskapet, förklarade prästen.

 Den tredje ofrånkomliga konsekvensen av ett sådant dödligt antisocialt införande är detta: om barnbegränsningen med preventivmedel eller preventivmetoder kan betraktas som anständig, kan ingenting överhuvudtaget på området sexuella avvikelser betraktas som oanständigt. Om barnbegränsningen inte är att betrakta som en onaturlig lastbarhet kan varken homosexualitet eller vilken annan avvikelse som helst betraktas som onaturlig lastbarhet. Om barnbegränsningen, eller födelsekontrollen, inte betraktas som omoralisk, kan ingenting inom sexualiteten betraktas som omoraliskt.

Artikeln är tagen ur Registerarkivet, National Catholic Register, och har översatts till svenska av Göran Fäldt för Katolsk Horisont i december 2018.  

http://www.ncregister.com/blog/archives/prophetic-1930-register-article-warns-of-homosexuality-bit rth-control

Not 1: Margaret Sanger, bilden, var enligt Wikipedia, ”född 14 september 1879, död 6 september 1966. Hon var amerikansk sjuksköterska, sexualundervisare, författare och aktivist, som bröt ny mark för kvinnors reproduktiva rättigheter” (övers. anm.).

Not 2: Rashygien eller eugenik är enligt Wikipedia läran om att förbättra människans ärftliga egenskaper genom selektiv avel. Den brittiske naturforskaren sir Francis Galton, påstås ha myntat begreppet. Eugeniken var inflytelserik i västvärlden, inklusive Sverige, särskilt under 1900-talets första hälft.  (övers. anm.)

Not 3: Samma år som artikeln skrevs, 1930, utgavs påven Pius XI:s encyklika Casti Connubii (svensk översättning, Om det kristna äktenskapet, 2016).

Gråbröderna

De senaste artiklarna