Chock: 72 % av katolikerna går inte på söndagsmässan?

3
min read

Chock: 72 % av katolikerna går inte på söndagsmässan?

mån, 05/06/2024 - 17:00
0 comments

"Söndagens eukaristi är grunden och bekräftelsen på all kristen praxis... De som avsiktligt försummar denna förpliktelse begår en allvarlig synd." (KKK 2181)

"Mass" (foto: Gorodenkoff / Shutterstock)

 

Jag läste just en skakande statistik som visar att 72 procent av de katoliker som identifierar sig som katoliker i USA inte går i mässan varje vecka.

Detta faktum rapporterades i en "short read" från Pew Research Center den 12 april, "9 fakta om amerikanska katoliker". Artikeln, som är baserad på data som ursprungligen rapporterades 2018, sammanfattar andra fakta som avslöjats i PEW Center's National Public Opinion Reference Surveys (NPORS) och genom centrets American Trends Panel angående katolikers ras- och etniska fördelning, utbildningsbakgrund och stöd för påven Franciskus.

Men tillbaka till det chockerande resultatet: Endast 28 % av katolikerna deltar i mässan minst en gång i veckan, trots att den katolska kyrkan tydligt lär att det är en dödssynd att missa söndagsmässan (förutom av en god anledning, som sjukdom eller oförmåga att ta sig till en näraliggande församling).

Enligt mitt sätt att tänka är logiken enkel:

  • De 72 % av katolikerna som beskriver sig själva som inte deltar i söndagens liturgi varje vecka tror antingen inte riktigt på Gud, eller så tror de inte att tron på Gud förtjänar deras uppmärksamhet varje vecka.
  • Kyrkan är naturligtvis av en annan åsikt och förklarar att det är en dödssynd att missa mässan på en söndag utan en rättvis anledning.
  • Så det finns en anledning att delta i mässan: för att det är obligatoriskt, och att missa mässan är en fara för själen.

Men det finns en bättre anledning att närvara, och inte bara för att uppfylla en skyldighet. Den mogna katoliken (det vill säga den eftertänksamma katoliken som har övervägt argument för Guds existens och som uppskattar Guds kraft och närvaro i våra liv) kommer att välja att delta i mässan varje vecka av flera skäl:

  • att tillbe Gud som var mäktig nog och kärleksfull nog att skapa var och en av oss, och som en dag kommer att döma våra själars tillstånd,
  • att få undervisning varje vecka,
  • att ta emot eukaristin,
  • att gradvis bli mer och mer lik Kristus, och
  • för att nå den helighet som vi är kallade till.

En katolik som inte tror på Gud behöver göra sin hemläxa – läsa, studera, be – för att ta reda på att Gud verkligen existerar.

Och en katolik som verkligen tror att Gud finns, men som väljer att bortse från de regler som Guds kyrka påtvingar, bör göra sin hemläxa för att ta reda på vad som förväntas av honom som katolik, och varför. Den katolska kyrkan, som talar med den auktoritet som Gud har förlänat, uppmanar katoliker överallt att hålla Herrens dag helig på ett specifikt sätt – genom att förena sig med sina katolska bröder runt om i världen i den mest perfekta tillbedjan, den Heliga mässan.

Det finns många ställen i Skriften där det är uppenbart att Gud har förlänat sin kyrka auktoritet. I Titus 2:15, till exempel, säger Gud: ” Så skall du tala, uppmuntra och tillrättavisa, med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.” (Jag har använt Bibel 2000 i övers. Övers. anm.)

I Matteus 18-20 ger Jesus missionsbefallningen och lovar att han ska stödja sin kyrka intill tidens slut:

Då kom Jesus till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att lyda allt vad jag har befallt er. Och sannerligen, jag är med er alla dagar intill tidens slut.'

 (Vänligen; här har författaren skrivit fel Bibelord. Det rätta skall vara Matteus 28:18-20. Bibel 2000: ” Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut oh gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Om du tillhör majoriteten av katoliker som inte tar på allvar budet att fira gudstjänst varje vecka genom att delta i den heliga liturgin, tänk om. Mässan är inte bara en tråkig gammal skyldighet, utan erbjuder – när den bes med ödmjukhet och med uppriktigt uppsåt – många fördelar: Du kan bli heligare, ta Jesus själv in i din kropp i den heliga kommunionen och därigenom minska den tid du kommer att tillbringa i skärselden och göra dig redo för den saliga visionen. Och era barn och nära och kära, som ser den kärlek och den lycka som ni utstrålar, kommer att inspireras att själva växa i helighet.

I den lokala församlingen möter du andra som delar din tro och ditt hopp. Dessa medresenärer på din jordiska resa kommer att bli dina vänner, berika ditt liv, be för dig, dela ditt skratt och dina bördor.

Jesus väntar.

Kathy Schiffer

 

Kathy Schiffer

Kathy Schiffer är en katolsk bloggare. Förutom hennes blogg Seasons of Grace har hennes artiklar publicerats i National Catholic Register, Aleteia, Zenit, Michigan Catholic, Legatus Magazine och andra katolska publikationer. Hon har arbetat för katolska och andra kristna verksamheter sedan 1988, som radioproducent, chef för speciella evenemang och koordinator för medierelationer. Kathy och hennes man, diakon Jerry Schiffer, har tre vuxna barn.

Till svenska, maj 2024, Eva-Lotta Svensson

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024