Ärkebiskopen Anthony Fisher: Om ett synodförslag står i strid med evangeliet, "är det inte av den Helige Ande"

4
min read

Ärkebiskopen Anthony Fisher: Om ett synodförslag står i strid med evangeliet, "är det inte av den Helige Ande"

sön, 10/22/2023 - 20:00
0 comments

"Vi måste vara försiktiga med att skylla allt – alla våra åsikter, våra intressen, lobbygrupper och fraktioner – och lägga allt detta på den Helige Ande", sa ärkebiskop Fisher.

Ärkebiskop Anthony Fisher av Sydney talade till EWTN i samband med synoden om synodalitet. (foto: EWTN News)

 

Under synoden om synodalitet måste vi vara försiktiga med att "skylla allt på den Helige Ande", har ärkebiskop Anthony Fisher i Sydney sagt, och noterat att om ett förslag radikalt är i strid med evangeliet så "är det inte av den Helige Ande".

"Den Helige Ande är Kristi Ande. Han är Faderns och Sonens Ande, och därför kommer han bara att säga saker som är förenliga med vad Kristus har uppenbarat för oss i den apostoliska traditionen", sa ärkebiskop Fisher till CNA i en intervju i Rom i veckan.

Stor vikt har lagts vid att lyssna till den Helige Andes röst under oktobermötet, med synoddelegater som samlas för nästan dagliga "samtal i Anden" i små grupper, som på synodens webbplats beskrivs som "en dynamik av urskiljning i en synodal kyrka".

Den australiske dominikanen förklarade att om något synodförslag är "radikalt i strid" med evangeliet och den apostoliska traditionen, "så är det inte av den Helige Ande eftersom vi inte kan ha Kristus och den Helige Ande i krig med varandra".

"Vi måste vara försiktiga med att skylla allt – alla våra åsikter, våra intressen, lobbygrupper och fraktioner – och lägga allt detta på den Helige Ande", sa ärkebiskop Fisher.

"Katoliker vill gärna tro att den Helige Ande väljer påven, den Helige Ande väljer våra biskopar och präster åt oss, den Helige Ande gör det ena och det andra. Och det råder ingen tvekan om att Guds hand, Guds försyn, finns där i alla de viktiga sakerna i våra liv och i kyrkans liv. Men vi har också haft några fruktansvärda påvar i historien. Vi har haft några hemska präster och biskopar och hemska saker har hänt i människors liv. Och var den Helige Ande frånvarande? Nej, men han tillät sådant att hända."

Så låt oss inte lägga allt på den Helige Ande som händer vid synoden eller någon annanstans i våra liv. Jag tycker faktiskt att det är vidskepligt att göra det", tillade han.

Synodens utmaning är att lyssna och fråga vad Gud säger till oss och till kyrkan just nu, förklarade han och tillade att kyrkan redan har tillhandahållit användbara "vägvisare" när man försöker urskilja Guds vilja.

"Kristus har gett oss allt vi behöver för vår frälsning, redan uppenbarat. Det för vi vidare från generation till generation, evangeliet och kyrkans lärdomar", sa han.

"Vi har redan en hel samling av undervisning, av reflektion, av tusentals och åter tusentals människor genom generationerna, vägledda av den Helige Ande i alla möjliga frågor som finns där för att hjälpa oss, trosskatten som vi kallar den, den är där för att brytas."

"Så vi är inte bara utlämnade åt oss själva, vårt eget tänkande – oavsett vilken stämning som råder i församlingen i en viss fråga. Vi har faktiskt något gediget att förlita oss på och att testa stämningarna och intuitionerna mot, säger han.

Synodens diskussion om ordination av kvinnor

Den 62-årige ärkebiskopen av Sydney noterade att det har varit "en lång diskussion om ordination av kvinnor" i synodförsamlingen.

"Jag tror inte att det avslöjar något som folk inte redan visste", tillade han. "Och det finns mycket spänning och känslor kring en sådan fråga."

Han sa att det är svårt att veta vad församlingen som helhet tycker i den här frågan eftersom folk hör en rapport från vart och ett av de 35 borden i salen, men "man vet inte om den rapporten rapporterar vad en person sa eller vad alla 12 personer vid bordet sa".

"Så du vet inte om det är entusiasmen hos en eller två personer vid varje bord eller en entusiasm som verkligen finns i nästan hela rummet", säger han.

Ärkebiskop Fisher sa till EWTN News att han tror att synoden kan vara ett tillfälle att prata om större frågor i kyrkan idag, som hur många unga människor som säger att de inte har någon religion alls.

"Det är mycket mer brådskande, i slutändan, så mycket allvarligare än att mixtra i kanterna om huruvida 0,001 procent av kvinnorna kan vara diakonissor eller kvinnliga diakoner", sade han.

"Det är trivialt jämfört med den enorma förlust av tro som vi har, särskilt i hela generationer just nu."

Han tillade att när människor förlorar sin tro går de någon annanstans för att söka efter mening, och "människor går till många mycket destruktiva platser för att söka efter mening, hopp och lycka".

"För deras skull måste vi vara mycket mer aktiva i att evangelisera vår kultur och särskilt till våra unga vuxna", tillade han.

"Vad jag skulle vilja få ut av synoden skulle vara en entusiasm för att föra tillbaka tron till människor som borde ha den och som av någon anledning är frånkopplade", sa han.

"Denna synod är ett experiment"

Ärkebiskop Fisher, som har tjänstgjort som ärkebiskop av Sydney i nästan ett decennium, noterade att synoden om synodalitet är "helt annorlunda" än den tidigare biskopssynoden som han deltog i.

Han beskrev hela processen som "ett experiment" och tillade: "Det väcker alla möjliga ganska allvarliga teologiska frågor."

Biskopssynoden som inrättades av Paulus VI efter Andra Vatikankonciliet var "avsedd att vara ett uttryck för biskopskollegiets biskopskollegium tillsammans", förklarade han, "liksom apostlarnas grupp tillsammans ... och i synnerhet deras läroämbete, deras undervisning tillsammans."

Medan synoden om synodalitet är mer som "en hybrid" av biskopssynoden och andra typer av kyrkliga sammankomster och möten med biskopar, präster, ordenssystrar och lekmän.

– Det är både att vara en biskopssynod och att vara en kyrklig sammankomst i ett. Och det finns frågor som det väcker. Så vad är dess kyrkliga natur? Vad är dess auktoritet? ... Försöker den vara biskoparna som apostlarnas samling? Eller försöker den vara en sammankomst för alla döpta?"

"Jag tror att vi förmodligen behöver tänka mycket mer på, ja, vad betyder allt detta ecklesiologiskt, kanoniskt, praktiskt?"

Ärkebiskop Fisher sa att det också finns en diskussion om andelen lekmän, särskilt kvinnor, i synoden om synodalitet.

"Det finns fler kvinnor än det någonsin har funnits tidigare och ändå får synoden fortfarande ta emot en hel del kritik för att den fortfarande inte har tillräckligt med kvinnor", noterade han.

Den australiske ärkebiskopen tillade att en av fördelarna med synoden om synodalitet har varit det stora antalet katoliker från hela världen som samlats i Vatikanen denna månad.

"Jag har träffat ett större antal biskopar under de senaste två veckorna än förmodligen under mina tidigare 20 år. Och det måste vara positivt, säger han.

Courtney Mares

Översättning till svenska, Eva-Lotta Svensson

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Kvinnlig prästvigning borde inte vara en central punkt under Synoden, säger den svenske kardinalen

Kardinal Anders Arborelius

 

Läs också: Det synodala är inte som synoderna i öst

Biskop Manuel Nin

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna