Vad påverkas vi omedvetet av i valtider?

Vad påverkas vi omedvetet av i valtider?

Även om vi är på vår vakt och håller på vår egen uppfattning kan vi manipuleras att byta åsikt. Det finns personer i historien som lyckats förvrida våra värderingar och lura med oss i till exempel val av politisk inriktning. Är vi många som manipuleras blir det snart svårare att hitta tillbaka till vad vi tror vara vår grunduppfattning.

Områden som i vår tid är jaktmarker för personer som vill ha vårt stöd är energifrågorna, klimatfrågorna, hälsofrågorna och ekonomin. Vi är i underläge därför att vi inte är tillräckligt informerade själva och inte hinner sätta oss in i sakerna, innan vi blir påverkade.

Vissa personer är extremt skickliga i att påverka vårt tänkande och vinna över oss till handling, eller åtminstone till beundran, från den svagare anslutningen till den sekteristiska fanatismen. Många undrar hur en megagestalt som Donald Trump kan nå den politiska toppen och få ledarskap för en hel nation. Vad är magin in hans sätt att tala till folk och röra sig bland dem? Använder personer som Trump en slags överraskningsmetod för att påverka våra val. Är trumpismen populism?

Trumps senaste biografiförfattare, Maggie Haberman (Confidence Man, Penguin Press, 2022), har studerat hans metod under karriären från investerare i fastighetsaffärer till att ha varit en av världens mäktigaste beslutsfattare. Faller man för hans metod och hans ambitioner överstiger vår förmåga att analysera, är vi kanske illa ute, i värsta fall mycket illa ute, om det till slut handlar om krig och fred, ekonomisk blomstring eller ruin.

Frågan är också om vi omkring oss har en vardagstrumpism? Vi är förtjusta, får energi, förälskar oss och blir lydiga lamm. Har det hänt förut?

Historiens stora mästare i propaganda för hela folk är inga goda ledare utan skickliga åsiktstyranner. Det kan kosta oss livet att stå emot eller agera mot, som till exempel syskonen Scholl under Andra världskriget. De ville inte låta sig påverkas av skickligt genomförda tal till massorna som tvingade till blind lydnad. De stod emot sin tids trumpism och dog för sitt mod.

Maggie Haberman säger att Trump vinner anhängare framför allt genom vad han säger offentligt och hur säker han visar sig inför de stora lyssnarskarorna. Han blandar charm med fräckhet och retar folk med sitt öppna förakt, ofta i en och samma mening som uttalas i blixtrande snabbt tempo. Han är rolig och nedlåtande på samma gång. Han framstår alltid som vinnare. Ingen hinner med att tänka, de flesta påverkas, hurrar eller buar, men påverkas av sättet att kommunicera.

Trumpismen är en konst, en mycket farlig konst, och en konst många lär sig och lägger sig till med som en framgångsrik metod till mer makt. I Shakespeares skådespel Julius Caesar avslöjar Markus Antonius hur Brutus kommer till makten och till slut blir den som mördar kejsaren, Caesar. Det är ett bländande tal som avslöjar förräderiet mot Caesar.

I tider då vi som människor och kristna utsätts för olika former av påverkan, är det avgörande om vi kan vara tillräckligt förberedda för att inte dras med i en förförisk populism. Vi måste vara på det klara med vad som är vår sanna övertygelse och vilken grund vi har för vårt kristna samvete.

Att den grunden finns och är segrande bevisas av martyrerna. Vi kristna är – potentiellt sett – alltid martyrkandidater. Står vi emot tidens trumpism väntar oss alltid martyriet, det blodiga eller det oblodiga, döden eller det eviga livet med Jesus Kristus vår ende frälsare. Vi måste lära oss att känna igen trumpismens mekanismer och inte förledas av dem. Det finns en högerpopulism som kan synas främja den kristna religionen. Trumpismen hade framgång med modiga pro-life uttalanden. Det är ett sken. Det handlar bara om pengar, makt och inflytande.

diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.