september 2022

Kortpredikan 29 september 2022, Mikael, Gabriel och Rafael, ärke­änglar

Det pågår en kamp i tillvaron, en kamp mellan onda och goda krafter. Det kan nog de flesta instämma i. Men materialister ser inte att det i grunden är en and­lig kamp. Johannes i bibelns sista bok ser klarare. ”Mikael och hans änglar gav sig i strid med ”draken, ormen från urtiden… han som förför hela världen”. Ärke­ängeln Mikael är ledare för de goda krafterna.

Kortpredikan 28 september 2022

Kräver Gud blind lydnad? Skall vi ly­da bara för att Gud, hans kyrka och den överordnade har en odiskutabel auktoritet? En hel kultur har revol­terat mot ett så­dant tän­ke­sätt. Kanske mera förvånande är att också en sund teologi avvisar en en­bart auktoritetsgrundad motivering för lydnad. Vi lyder inte Guds bud bara för att de är Guds bud. Vi lyder för att buden är san­na och rätt­färdiga, och därmed hälsosamma för människan. Även om vi inte för­står det direkt.

Kortpredikan 27 september 2022, S. Vincent de Paul, präst

”Varför ges liv åt dem som plågas så bittert?” Job berövas alla sina barn, all sin egendom och dess­utom sin häl­sa. Han förbannar sin födelsedag och öns­kar sig döden. Vår tid har enorma möjligheter för att lindra nöd, men det lyckas ald­rig helt. Vi skall ju dö. Därför vidtar man åtgärder för att un­dan­röja själva frå­gan. De som ”väntar efter döden, utan att den kommer”, skall få rätt av själva föregripa döden.

Predikan 26 söndagen under året 2022

Just för att vi inte vill höra om helvetet, påminner Jesus oss om det. Kära systrar och bröder i Kristus, Hur många gånger förra veckan tänkte ni på himlen? Inte så många? Kanske inte alls? Det gäller också mig, kan jag erkänna. Men det är ju till himlen, tillståndet av evig gemenskap med Gud efter den fysiska döden, som vi vill. Själens frälsning är den kristna trons enda mål, som Aposteln Paulus idag påminner om i vår andra läsning ur Första Timotheosbrevet. Notera: ”enda mål”. Låter vi det vara styrande?

Predikan 26 söndagen under året 2022

Kontrastverkan. Liknelsen om den rike mannan och Lasaros målas av Lukas med tydliga kon­tras­ter. Den ri­ke man­­­­­nen lever i fest och glans, den fattige ligger utanför hans port i elän­de och nöd. Den rike är klädd i purpur och fint linne. Den fat­tiges kropp är täckt av sår. Han kan inte ens hålla de halvvilda hundarna ifrån sig. Den rike har fest varje dag. Den fattige får inte ens äta av smulor­na som skrapades ner från bordet.

Predikan 26 söndagen under året 2022

Dum tempus habemus, operemur bonum! Medan vi har tid, låt oss göra det goda! Till skillnad från de skriftlärda och fariséerna, som föraktade syndare, sökte Jesus de förlorade. Han var ju en läkare för de sjuka, inte för de friska. Tre liknelser: en om det förlorade fåret, den andra om den förlorade drakman och den tredje om den förlorade sonen, visar hur viktiga de förlorade är för Gud och hur Gud gläder sig över deras omvändelse. I dagens Bibeltexter finner vi varningar för...