februari 2022

Herdabrev för fastetiden 2022

I vår tid talar man mer om dödshjälp än om livshjälp. Som kristna tror vi att livet har segrat. ”Döden är uppslukad och segern är vunnen” (1 Kor 15:54). Genom sin uppståndelse från de döda har Jesus brutit dödens herravälde. Det är vår stora glädje som Jesu lärjungar att i alla omständigheter få peka på livet som en oskattbar gåva som vi måste vårda och respektera. Vi som har fått förmånen att födas till livet har också plikten och privilegiet att försvara det mänskliga livets okränkbarhet i alla avseenden. Samtidigt konfronteras vi med en dödens kultur.

Predikan 8 söndagen under året 2022

Att påpeka synd är inte att döma utan en kärlekshandling. Kära systrar och bröder i Kristus, Tidigt i det som brukar kallas för Guds frälsningshistoria med människan sluter Gud ett förbund med det judiska folket. Folket, ett väldigt litet och på värdsscenen obetydligt jämfört med Antikens omliggande s k högkulturer, väljer Gud ut för den tro som folkets urfäder, patriarkerna, hade. Först och främst Abraham. Förbundets syfte är att göra Israel till ett heligt folk, dvs avskilt helt av och för Gud för att vittna om Gud till andra folk.

Caritas Sverige startar insamling till stöd för befolkningen i Ukraina

Caritas Ukraina förbereder sig på att ta emot och stötta människor som tvingas på flykt undan krigsangrepp. För att visa solidaritet med det ukrainska folket inleder Caritas Sverige en insamling till stöd för Caritas Ukraina.

-De skeenden som inleddes tidigt i morse kommer oundvikligen att leda till en kolossal humanitär katastrof, sa Tetiana Stawnychy, ordförande för Caritas Ukraina, efter att Ryssland tidigt på onsdagsmorgonen inledde en militär invasion av Ukraina.

Kortpredikan 26 februari 2022, Vårfrumässa

Människan är i grunden en mottagare. Även den mest handlings­kraftige. Hon har inte givit sig själv livet. Hon har tagit emot det. ”Herren har skapat oss, inte vi själ­va.” Vi är mottagare också när livet skadas. Jakob beskriver hur pra­xis växte fram i den unga kyrkan. Den sjuke tar emot smörjelsen. Syn­da­ren tar emot förlåtelsen. Den som kommer bort från san­ningen tar emot för­maning och låter sig föras tillbaka.