september 2021

Kortpredikan 30 september 2021, S. Hieronymus, präst och kyrkolärare

Hieronymus var ett språk­geni och fick god utbildning. Han lärde sig älska de latinska klassikerna, men i en vision förstår han att det för honom blivit ett slags avguderi. Han gjorde sträng bot och levde en tid som eremit i Syrien där han också lärde sig hebreiska. Han kallades tillbaka till Rom och blev på­ven Dama­sus sekreterare. Mest känd är han för sin över­sätt­ning av bibeln till latin, den så kallade Versio Vulgata. Det var under denna tid som latinet er­satte gre­kiskan som kyrko­språk.

Kortpredikan 29 september 2021, Mikael, Gabriel och Rafael, ärke­änglar

”Ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.” Människan är indragen i en kosmisk kamp. ”Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken… Han som förför hela världen.” Upphovet till alla strider på jorden. Myter från en oupplyst tid? Men när det onda triumferar på ett sätt som trot­sar allt förnuft, hur ser då en ”förnuf­tig och realistisk” diagnos ut? Be­höver vi tron på änglarna för att förstå vad som händer i världen? Och för att våga se utan att förtvivla?

Kortpredikan 28 september 2021

”Vi har hört att Gud är med er.” Ett rykte har uppstått. Profeten Sakarja berättar om den attraktion som Jerusalem hade på hed­nafolk runt omkring Israel. ”Tio män av alla slags tungomål skall fatta en judisk man i mantelfliken och säga: Låt oss gå med er, ty vi har hört att Gud är hos er”. Invånare i den ena staden skall gå till den andra staden och sä­ga: ”Upp, låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herren Se­­­baot”.

Kortpredikan 27 september 2021, S. Vincent de Paul, präst

”Herrens ord kom till mig.” Så sade profeten. Ordet var inte bara levande, det gav hopp för dem som återvänt och skulle bygga upp det förstörda Jerusalem. I detta hopp ser han på Jerusalems gator både gamla män och kvin­nor, var och en med stav i han­den, för hög ålders skull. Men också gos­sar och flickor, som leker på gatorna.