juli 2020

Upp till kamp – men vilken? Martyriets?

Kritik mot public servicemedia i granskningen av FHM:s corona strategi avvisas av samma media utan annat argument än att kritiken har fel. Så blir det när man ligger nära den politiska makten. Det har blivit oetiskt att utmana makten. Den som har makten låter andra ta smällarna men har den i sitt grepp. Den som står under makten värderar sin privilegierade situation – så länge det går – och håller tyst.

Kortpredikan 31 juli 2020, S. Ignatius av Loyola, präst

Jeremias bok upprepar vad profeten sagt redan tidigare. ”Det skall gå detta hus liksom det gick Shilo.”  Alla visste vad Jeremia syftade på. Shilo hade förstörts av fi­lis­téerna under Samuels tid, då också arken föll i fiendens hand. Nu säger Jeremia att samma öde skall drabba Jerusalem! Det var som att svära i kyrkan. I stället för att höra på uppma­ningen till om­­­vän­delse, vänder sig alla mot Jere­mia. ”Du mås­te döden dö.”

Predikningar – olika slag – olika syften

Påverkanspredikningar, kontextuella predikningar, föredragspredikningar, egopredikningar och andra predikningar. Vad är en bra predikan, vad är en dålig predikan? – fråga kan man alltid och bli svaret skyldig. Finns det ett svar? Man brukar ibland med glimten i ögat säga till predikanterna, ”Du vet väl att det hör till predikanternas skärseld att behöva lyssna på sina egna predikningar?”

Kortpredikan 29 juli 2020, S. Olav, konung och martyr, Norges skyddspatron

Den helige Olav var kung och krigare, men ägde en hängiven tro. Han stupade vid Stik­lastad i Norge år 1030 och uppfattades snart som mar­tyr. En rad märkliga under bekräftade att hans blod inte hade utgjutits förgä­ves. Trons folk bekräftade det. Inget annat helgon, förutom Maria, är så ofta avbildat i svenska kyrkor som den helige Olav. Nidaros, dit hans kropp för­des, blev Nordens främsta vallfartsort. Vi har S:t Olofs kyrka på nära håll.

Uteblivet svar till ”Dubiakardinalerna” har skadat aktningen för påveämbetet

Det kan inte hjälpas, och måste förr eller senare sägas, att ett uteblivet svar på en viktig fråga har flera negativa konsekvenser. De fyra kardinalerna, Walter Brandmüller, Raymond L. Burke, Joachim Meisner och Carlo Caffarra, bad påven Franciskus om audiens i ett brev den 25 april 2017 för att få ett förtydligande om undervisningen i Amoris Laetitia; De fick aldrig audiens och inte den förklaring de bett om. Frågan gällde om man skulle förstå Kyrkans undervisning om de frånskilda omgiftas situation och rätt till kommunion på det sätt som bland andra vissa tyska kardinaler, bland dem Walter Kaspar, antytt vara en möjlighet, om personen eller personerna själva ansett att deras första äktenskap var ogiltigt (men inte officiellt ogiltigförklarat genom kyrklig tribunal). 2018 kom kardinal Kaspars bok ”Die Botschaft Von Amoris Laetitia: Ein Freundlicher Disput” på tyska som underströk att alla frågor inte var besvarade av läroämbetet.