april 2019

Diakonerna – kyrkkaffet – tjänandet

Diakonerna har sina uppgifter och sin roll i Kyrkan. Kyrkkaffet den 28 april i år och firandet av Claudes och mina 80-årsdagar (7 januari och 5 april) blev en fantastisk bild av hur gemenskapen kan ha fungerat i den tidiga Kyrkan i Jerusalem, Damaskus och alla andra platser dit budskapet om Jesus nått fram. Så var det hos oss denna minnesvärda söndag. Tårtorna, blommorna, presenterna, kyrkoherdens ord och sången och dansen med trumman av eritreanska gruppen, allt samverkande till en så fin och hjärtlig fest. Det vittnade om det kristna vittnesbördet som vår församling är i Jönköping, i Smålands Jerusalem!

Människan – fenomen eller mysterium?

I en reflektion över Inkarnationen har kardinalen Pierre de Bérulle (1575-1629) öppnat sina åhörare och läsare för vad han kallar Jesu ”tillstånd”. Vad han menar är att Gud Sonen genom att ikläda sig mänsklig gestalt samtidigt delar med sig av de mänskliga tillstånd Han levt som människa: barndomen, ungdomen, arbetet och till slut den offentliga verksamheten som når sin universella bestämmelse i korslidandet och i Uppståndelsen. I alla dessa ”tillstånd” förmedlar Gud sig med människan och förenar henne med sig.

För att förnya Kyrkan måste vi ledas av hennes tro och moral – kardinal Müller

Rom, Italien, 26 april 2019 (CNA). Kardinal Gerhard Müller betonade i fredags att förnyelse i Kyrkan måste ha Kristus och hans undervisning som grund. Kardinalen besvarar kritiska röster som höjts med anledning av Benedikt XVI:s essä om skandalerna kring sexuella övergrepp i Kyrkan. “Att bygga upp och förnya hela Kyrkan igen kan bara lyckas i Kristus – om vi hittar vår väg med hjälp av Kyrkans undervisning om tron och moralen,” har prefekten emeritus för Troskongregationen skrivit i en essä som publicerats i First Things den 26 april.

Benedikts uttalande blottlägger skiljelinjerna inom Kyrkan

Han måste ha känt att han sa något absolut nödvändigt som annars skulle förblivit osagt. Benedikt XVI:s beslut att bryta tystnaden kan inte ha gjorts lättvindigt. Vid sin avgång, meddelade den tidigare påven sin intention att dra sig tillbaka och förbli gömd för världen. Sedan dess har hans fåtaliga offentliga uttalanden noggrant undvikit de löpande debatterna.

Påsken och den kommande världens liv

”När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro, och ordet om Herren fördes ut i hela den trakten”. Vad menade de då med ”evigt liv”? Budskapet som apostlarna förde ut (Apostlagärningarna, 14:3) först i Jerusalem, manade av Kristi befallning, ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet”, skilde sig väsentligt från den grekiska filosofins förgrundsgestalter Sokrates och Platon, som diskuterades och studerades i hela den antika civilisationen .