Kyrkan om sina bräckliga familjer

Kyrkan om sina bräckliga familjer

Kyrkan vill alltid visa pastoral omtanke om de många olika får Herren anförtrott henne. ”För mina lamm på bete”, säger Jesus till Petrus i Johannesevangeliet (21:15). Det betyder att leda de troende på säker mark där det finns god näring.  Hur tänker då Påvliga Johannes Paulus II:s teologiska institut för äktenskapet och familjevetenskaperna i Rom? En berättigad och angelägen fråga!

Sakramenten är inte vilka symboler som helst utan Guds nådemedel som är till för de döptas frälsning. De troende kan ta emot sakramenten, men bara när de är i nådens tillstånd. Det kan ibland finnas hinder att ta emot sakrament. Vuxna odöpta måste initieras i trons sanningar innan de kan ta emot sakramenten.

Efter påve Franciskus’ apostoliska uppmaning Glädjen att älska – Amoris Laetitia – har diskussion uppstått om kontinuiteten i Kyrkans lära. Röster har höjts i oro över pastoral praxis och över nya riktlinjer för högre teologiska studier. En påvlig institution som Johannes Paulus II: s påvliga institut för studier i äktenskapet och familjen, grundat 1982, har genom ett apostoliskt brev 2017 fått det nya namnet Påvliga Johannes Paulus II:s teologiska institut för äktenskapet och familjevetenskaperna.

Sanningen måste vara i enhet för att vara befriande. Är den det? Nu har det framförts att Amoris Laetitia på vissa centrala punkter skiljer sig från Johannes Paulus II:s Familiaris Consortio från 1981. Den nye ordföranden för Påvliga Johannes Paulus II:s teologiska institut för äktenskapet och familjevetenskaperna, Msgr Philippe Bordeyne, född 1959, hade före sin utnämning skrivit en bok på franska (Divorcés remariés: ce qui change avec François) 2017 om frånskilda omgifta katoliker som översatts till italienska 2018.

Msgr Philippe Bordeyne
                                                                      Msgr Philippe Bordeyne

 

Boken kan ses som ett svar på de kända ”dubiekardinalernas” obesvarade brev till påve Franciskus. Den försöker nämligen visa att Amoris Laetitia och Familiaris Consortio kompletterar varandra utan att utmana enheten i kyrkans lära. Om de kardinaler som ännu lever, Walter Brandmüller och Raymond Burke, skulle vara helt nöjda med Msgr Bordeyns bok är svårt att ha en uppfattning om. Två har avlidit, Carlo Caffara och Joachim Meisner, som aldrig kommer att få svar i detta livet. 

Msgr Philippe Bordeyne är specialist inom moralteologin och har undervisat på Institut Catholique i Paris. Med den viktiga position han nu får i Kyrkan kommer han att stå i mittpunkten för ett stort och växande intresse och höga förväntningar på Kyrkans pastorala utveckling inom området äktenskap och familj. En svensk titel på en möjlig kommande svensk översättning av den italienska översättningen låter i alla fall lovande: ”Att lagen må bära frukt” (Portare la legge a compimento). Allt kommer att bero på enheten i det katolska läroämbetet som påvarna innehar.

                                                                                                                    diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.