Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 7 juli 2024. 14 söndagen under året

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 7 juli 2024. 14 söndagen under året

Katolsk Horisonts videokategorier