Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 19 november 2023. 33 söndagen under året

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 19 november 2023. 33 söndagen under året

Katolsk Horisonts videokategorier