Barn är alltid en gåva, inte en plikt, inte en rättighet

Barn är alltid en gåva, inte en plikt, inte en rättighet

Katolsk Horisonts videokategorier