Söndagsbetraktelse 23 maj 2021, Pingstdagen

Söndagsbetraktelse 23 maj 2021, Pingstdagen

Johannes 15: 26–27; 16: 12–15
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.
Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.«

Betraktelse

Ordet pingst (Pingster) är grekiska och betyder "femtio." Festen fick detta namn eftersom det firades femtio dagar efter påskhögtiden. Det var ursprungligen en tacksägelsedag för  skörden. 

Vid påsk offrade man till Gud ett mått korn och vid Pingst gav man två bröd i tacksamhet för skörden man fått. 

Senare lade judarna till pingstfesten till minne av Guds förbund med Noah, som ägde rum femtio dagar efter den stora syndafloden. 

Ännu senare gjordes denna högtid till ett tillfälle att tacka Gud för Hans förbund med Mose på Sinai, som inträffade femtio dagar efter att man offrat utgången från Egypten vilket hade skett femtio dagar efter att de offrat lammet med vilkens blod man hade smort dörrposterna. Kyrkofadern Leo den Store jämför detta med det sanna Lammet som efter att ha blivit slaktat sände Den Helige Ande femtio dagar efter Hans uppståndelse. 

Han understryker vikten av att se hur det Nya Testamentet fullbordar det Gamla, och hur det gamla Testamentet är en enda förberedelse för det Nya.

Pingst markerar slutet för påskperioden, minnesmärket för den dag då den Helige Ande kom ner över Apostlarna och Jungfru Maria i form av eld tungor, vilket ägde rum femtio dagar efter Jesu uppståndelse. 
Påskens mysterium - lidandet, döden, uppståndelsen och Jesu uppstigning - kulminerar i att Fadern sänder den Helige Anden till Jesu lärjungar, som ju Kristus hade lovat. 

Pingst firar också Kyrkans invigning genom den Helige Petrus apostoliska predikan, på vilken 3000 judar omvände sig till den kristna tron. 
Pingsten är, lär vi oss, Kyrkans officiella födelsedag, den Kyrka som Jesus grundade för 2000 år sedan: den Heliga Katolska Kyrkan. 

Från den dagen har Guds ord förkunnats över hela världen, och oräkneliga kyrkor har byggts och helgats av otaliga biskopar, som vandrat i Apostlarnas fotspår och spridit tro med sina ord, sina handlingar och med sina liv.

Fyllda av den Helige Ande har de talat språk som alla kan förstå och generationer efter generationer har tagit emot dopet och sedan fortsatt det som är Andens egentligen enda Mission: att uppenbara Kristus, Guds Ord. 

Hans Mission är att forma den villiga människan till att bli en levande bild av Jesus så att det inte längre är hon som lever men Kristus i henne.
Den Helige Ande svävade över Jungfru Mari och hon blev havande med Kristus. 

Den Helige Ande svävar över brödet och Kalken fylld med vin,  som vid prästens ord omgör brödet, transubstantierar brödet och vinet till Kristus.

Människor var lovade redan för länge sedan, att Den Helige Ande  skulle utgjutas över alla; söner och döttrar skulle profetera, gamla skulle drömma drömmar och unga se syner. 

I profeten Joels bok, varifrån denna parafras var tagen, säger profeten också att var och en som åkallar Herrens Namn, ska bli räddad.

Men vem ska ropa på Herrens Namn?

Paulus svarar: ”…Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord och Han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill….
ni har fått en Ande som ger söners rätt så att vi kan ropa:”Abba! Fader!

Så det är då Den Helige Ande som lär oss att be, lär oss att ropa: Fader!,
endast i den Helige Ande kan vi då ropa på Herrens Namn -och bli räddade.

Veni Sancte Spiritus! Veni!

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA