Söndagsbetraktelse 22 augusti 2021

Söndagsbetraktelse 22 augusti 2021

Johannes 6: 60-69

Det fanns många reaktioner till Jesu Eukaristiska ord.

Scott Hahn säger att det är just lärjungarnas reaktioner som är viktiga för oss för att förstå tyngden av vad Jesus  säger.

De tog Honom bokstavligt, blev förnärmade av det Han sa och lämnade Honom.

De kunde inte tro Honom.

Men, säger exegeten Brant Pitre, det var inte att de tog Jesus bokstavligt som var det största hindret till att tro, för ett missförstånd kunde lätt tillrättavisas.

Det var helt enkelt att de inte kunde tro.

Om Jesus enbart talat symboliskt så hade det inte varit något konstigt att tro det Han sa.

Det var ingen som förargad lämnade Jesus när Han berättade att Han var ”grinden”, eller vinrankan, eller livet eller uppståndelsen eller vägen!

Men denna gång, när Han säger att Han ska bli deras bröd så förargar dem sig över det!

Detta tyder på att de faktiskt förstod vad Jesus sa och de förstod att Han också menade vad Han sa.

Men de kunde inte tro Honom.

Det är den enda gången Jesus, i Evangeliet, är övergiven av Hans egna följare på grund av det Han sa och lärde.

Varför lämnade de Honom?

Därför att de skandaliserades.

Jesus hade just sagt att deras fäder hade dött efter att de ätit brödet som Moses gav dem i öknen, men att med brödet som Kristus ville ge dem, skulle de leva för evigt.

Jesus gick inte efter dem ropandes:”vänta, jag ska förklara...”.

Nej, Han t.o.m. vänder sig till Apostlarna och frågar med ett mycket ledsamt hjärta:”ska ni också gå?”

Exegeten Pitre säger att Jesus inte kommer att kompromissa, för läran om Hans kropp och blod som bröd att äta och vin att dricka var ett avgörande prov för lärjungeskapet.

Tack och lov svarar Petrus:”Herre, till vem skulle vi gå?”

varför hade de ingen annan att gå till?

Därför att: ”Du har det eviga livets ord”.

Det var just det eviga livets ord som hade talat till Apostlarna när Jesus sagt

”den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv...”

Pitre säger att den Eukaristiska undervisningen som Jesus gav var inte

som de liknelser Jesus berättade för lärjungarna,

där Han kunde förklara för dem vad liknelsen betydde,

som t.ex. i liknelsen om mannen som gick ut för att så.

Den Eukaristiska undervisningen krävde tro.

Det var ingenting Han kunde förklara för dem.

Därför säger Jesus istället; ”...ingen kan komma till Mig om Han inte får det som gåva av Fadern”.

Kanske säger någon nu att Fadern ger denna gåva till vissa och inte till andra eftersom en del av Jesus lärjungar inte trodde medans andra trodde.

Så är det ju också idag; en del tror, andra inte.

Men tro är en gåva som Fadern ger alla!

Problemet är vi själva som som i vår fallna natur inte tar emot gåvan, eller om vi tagit emot den, inte underhåller den så att gåvan ständigt växer sig djupare och blir allt starkare.

Hur ofta har vi inte hört ”jag brukade gå till Mässan men nu ber jag hemma istället”?...

Det är ett exempel på hur trons gåva radikalt förminskas tills den till slut blir ett minne blott, om man inte dessförinnan inser faran och söker att omvända sig.

Vidare säger vår exeget att Jesus faktiskt ger lärjungarna två nycklar med vilka de skulle kunnat ha öppnat dörren till detta Mysterium som de inte kan förstå:

Jesus hänvisar till faktumet att Han inte bara är människa, Han säger:

”Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där Han var förut?”

Med det visar Han att Han är Messias.

Det är bara genom Hans Gudomliga identitet och kraft som det är möjligt för Honom att ge Hans lärjungar verklig föda och verklig dryck.

För vilken människa skulle kunna erbjuda sitt kött och blod till andra och säga att om de äter och dricker av det kommer de att få evigt liv?!

Den andra nyckeln är, enligt Pitre, när Jesus säger:

”Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp”.

Här förstår vi att Jesus inte har talat om att äta det döda köttet av Han döda kropp, men Han talade om att äta köttet av Hans uppståndna kropp, den kropp som skulle återuppresas till ”livet” i Andens kraft för att så bli upptagen till himlen.

I Eukaristin ger Jesus oss sin korsfästa och uppståndne kropp och blod.

Han är inte längre beroende av tid och rum, Han kan komma när Han vill och hur Han vill:

som en vandrare på väg till Emmaus eller i brödet och vinet.

Jesus förenar ätandet av Hans kropp och blod med evigt liv när Han säger

”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen”.

I Eukaristin tar vi emot uppståndne Kristus!

Eukaristin gör uppståndelsen närvarande för den som tar emot Kristi Kropp och Blod.

Den uppståndne Kristus kommer till oss med liv och med kraft.

Han kommer levande, som Gåva!

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA