“The more it changes, the more it’s the same thing”

“The more it changes, the more it’s the same thing”

Interview with msgr Karel Kasteel. Msgr Karel Kasteel is almost a legend already in the Roman Curia. With 63 years in the priesthood he has experiences from seven pontificates. We met him in Kalmar, a city in southern Sweden, due to a funeral of a dear friend to him.

We managed to have two minor talks with him. Produced by Ulf Silfverling, EWTN Sverige.

Please see our website http:/www.ewtn.se and donate: https://www.ewtn.se/donations

EWTN Nordic

EWTN, Eternal World Televsion Network, är idag världens största religiösa TV nätverk men grundades av en nunna, Moder Angelica, år 1981 i de amerikanska sydstaterna i en enkel garagestudio. Kanalen finns numera i många länder och nu för första gången i Norden.

Huvuddelen av programmen på EWTN Nordic är engelskspråkiga program textade på svenska, men ambitionen är att producera egna program som skildrar en nordisk katolsk verklighet genom bland annat intervjuer, bevakning av händelser och sändningar från mässor.

Då vi är en grupp lekmän som börjat i liten skala med endast ideella insatser är vi beroende av gåvor och donationer för vår verksamhet och speciellt för att kunna producera egna program. Vi har ett nära samarbete med Katolsk Horisont, en svensk katolsk webkanal som produceras av franciskanerna i Sankt Franciskus Katolska församling i Jönköping.

Vår hemsida: www.ewtn.se

Redaktionen består idag av:

Redaktionschef: Ulf Silfverling
Teknisk ansvarig: Peter Wiberg

EWTN Nordic loggo