Är det synd att röka?

Är det synd att röka?

Kyrkan lär att ett omåttligt rökande är synd. Precis som ett omåttligt drickande av alkohol och ett omåttligt ätande också är moraliskt fel (Katolska Kyrkans Katekes 2290).

Kyrkan låter alltså våra samveten avgöra.
Därmed måste en allvarlig katolik fråga sig var gränsen mellan måttlighet och omåttlighet går.

För många av oss är frågan laddad eftersom vi har förlorat anhöriga som rökt ihjäl sig. Då blir det lätt att säga att all rökning alltid är omåttlig på grund av hälsoriskerna.

Men rökning medför också ju en del fördelar typ snabb stimulans och avkoppling. Och hälften av rökarna tycks ju ändå klara sig helt. Tänk på 98-åringarna som rökt sedan de var 12. Men skulle vi alls gå ombord på ett enda flygplan om vi visste att bara vartannat plan inte störtade?

Någon i Rom föreslog för en tid sedan att börja röka är en synd men inte att fortsätta eftersom man då är så beroende. Mnjaa.

Så det är upp till var och en att söka Guds vilja med rökning.

Jag slutade i mars 1971. Då använde jag ett knep som jag just då lärt mig. Jag tänkte intensivt på rökningens fördelar. Då uppkom en balansräkning. Valet blev lätt.

Jag vågar säga som Paulus: Ta mig till förebild.

Fimpa nu!

                                                                                               Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.