Homepage

Gråbröderna

 

Rispåse 2021. Ett stort tack

För världen i tiden - en film om Timmarnas liturgi

Video från Stockholsm Katolska Stift

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Skönheten och fulheten

Den som upptäcker naturlagens skönhet blir alltid mer kärleksfull och ödmjuk – i samma grad som den som hatar och kränker, föraktar naturlagen. Det måste ständigt upprepas att naturen vi har runt omkring oss är resultatet av en gudomlig skapelseakt. Den är fysiskt materiell och andligt immateriellt till sina beståndsdelar. Den är grunden för alla våra upplevelser och erfarenheter.

Vad göra ekumeniskt?

Som luthersk kyrkoherde satt jag i början av åttiotalet i den lantliga prästgårdsidyllen och blickade ut genom fönstret på de fridsamma korna. Solen sken. Fåglarna kvittrade. Jag läste Limadokumentet. Jag blev euforisk! Ett dokument från Kyrkornas Världsråd som var i rörelse mot katolska kyrkan. Inte ens kvinnliga präster var längre en självklarhet.

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Senaste predikningar

Predikan 26 söndagen under året 2022

Dum tempus habemus, operemur bonum! Medan vi har tid, låt oss göra det goda! Till skillnad från de skriftlärda och fariséerna, som föraktade syndare, sökte Jesus de förlorade. Han var ju en läkare för de sjuka, inte för de friska. Tre liknelser: en om det förlorade fåret, den andra om den förlorade drakman och den tredje om den förlorade sonen, visar hur viktiga de förlorade är för Gud och hur Gud gläder sig över deras omvändelse. I dagens Bibeltexter finner vi varningar för...

Predikan 25 söndagen under året 2022

Den ohederlige förvaltaren i Jesu liknelse, förskingrade sin Herres förmögenhet. När det kom fram avskedades förvaltaren och hans karriär rasade. I detta läge är förvaltarens egen fråga ”Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig…”, viktig för var och en av oss. Genom vår egen synd berövas vi nämligen, på eget bevåg, det eviga livet hos Gud. Ja, synden är farlig. Den ruinerar våra liv. ”Vad skall jag göra nu…” är då en livsviktig fråga...

Kortpredikan 22 september 2022

”Allt är tomhet! Inget nytt sker under solen.” Predikaren i Gamla Testamentet låter som dyster pes­si­mism. Allt tycks vara ett enda tröstlöst kretslopp. Men är det inte snarare realism? En titt i historien och i dagens tidning be­kräftar att män­niskans villkor är sig märkligt lika, trots alla ”nyheter”.

Predikan 25 söndagen under året 2022

Hur går det med förvaltandet av våra liv? I liknelsen som vi nu har hört, använder förvaltaren denna skapelsens goda, för att göra sig vänner (Luk 16:1-13). I själva verket är tillgångarna inte hans, utan de tillhör Herren. I för sig skulle han också kanske ha fått en del av det för själva förvaltandets skull; det vet vi inte precist, men poängen är att tillgångarna inte är hans egna. När vi bejakar en teologisk syn på tillvaron i stort, så bekänner vi också att allt tillhör Herren, vår Gud, himlarna är hans, jorden är hans och allt vad därpå är. Allt tillhör Gud, och det är uppenbart att också i liknelsen så är det så att den rike personen är Gud, och förvaltaren det är människan som använder jordens tillgångar och dess goda.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

St. Rita Radio

Blogginläggen

Sverige har inte något konservativt riksdagsparti

Det är riksdagsval och kommunalval i september i år och vi som ansvarsfulla katoliker röstar. Om inget sedan länge etablerat politiskt parti genom sitt valmanifest lockar oss att ge det vår demokratiskt fria röst, röstar man blankt. Det skall genom Valmyndighetens försorg alltid finnas röstsedlar utan partinamn och valbara personer. När valresultatet är klart kommer antalet blankröster att redovisas. De är ogiltiga i valet men också uttryck för politiskt ställningstagande. De ger inga mandat. Skulle alla rösta blankt skulle vi inte kunna stifta lagar.

Medias lögn om folkviljan i Kansas om ”aborterna”

Det är klart att media inte ljuger om resultatet av omröstningen om aborterna i delstaten Kansas i USA under den gångna veckan. Valdeltagandet var ovanligt högt, omkring 50 % av de som registrerat sitt röstdeltagande. Det finns inte heller någon anledning att misstänka valfusk utan resultatet ca 60% för aborteras lagliga status i delstaten, upp till fostrets ålder 22 veckor, och ca 40 % mot aborterna som lagliga i delstaten.
Vackra Skandinavien

 

Rispåse 2022

 

Eukaristiska Kongressen i Ungern

 

Det händer under den heliga mässan

Full Pope Francis' Consecration Prayer of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary

Vår Fru av Fatimas ankomst till Lviv i Ukraina

17 mars 2022

Katolska Kyrkan i Sverige