Homepage

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Så här gick det till på ”reformationstiden”!

Effekterna av myndigheternas olika åtgärder för att bromsa coronavirusets frammarsch påminner om den tid då den politiska makten ingrep mot Kyrkan för 500 år sedan. Se vad som nu händer i våra kyrkor!  Inskränkningar av det kyrkliga livet, ersättningsprogram i stället för den katolska traditionen som höll samman allt. Var och hur firas den heliga Mässan?

Söndagsbetraktelse 29 mars 2020

Förra veckan handlade det om en man som var blind, denna vecka handlar det om en man som var död. Den blinde mannen var blind till Guds ära och likväl den döde Lasaros dog till Guds ära. I fastetiden är det bra att be Jesus om klarsynthet, att inte låta en bli förblindad av ens egna önsketänkande, ett tänkande som inte har mycket med verkligheten att göra. Den ”gamla människan” är bunden till mycket och kan därför inte urskilja ormens röst utan tycker istället att det låter lockande det han säger. Klarsynthet är inte möjligt när man är bunden till något. Ett fruktsamt liv är omöjligt om man bär mörkret inom sig och snavar.

Gift er nu – allt ni behöver är en katolsk präst eller diakon och två vittnen!

Festen kan vänta men inte kärleken! Gift er! Vad som än händer er är ni i alla fall gifta för alltid – festen kan vänta! Eller vill ni förlänga förlovningstiden och leva som bror och syster en tid? Ute i världen finns det kanske par som drabbas av coronavirus. Kanske den ena, kanske båda. Bröllopsfest är otänkbar!  Alla fester bryter mot sociala lagar och restaurangerna har stängt.

Är det rätt att be för schismatiker?

Kyrkohistorien innehåller tyvärr så svåra konflikter på trons område att splittring och fiendskap många gånger uppstått och att budet om den tjänande kärleken mellan systrarna och bröderna inte kunnat upprätthållas. Grundläggande är att schismatikerna hör till gemenskapen. Schismen – liksom heresin – kommer inifrån Kyrkan. Det är avgörande för Kyrkan hur hon i stort förhåller sig till de inre schismerna och heresierna. Jesus säger att ”varje rike som är splittrat blir ödelagt”

Senaste predikningar

Predikan 5 söndagen i fastan 2020

Dagens evangelium berättar om Jesus sista mirakel på väg till Jerusalem och sitt lidande, sin död och sin uppståndelse: hur han uppväcker sin vän Lasaros, som varit begravd i fyra dagar, från döden. Om Jesus mirakel bara vore symboler (för vad?) skulle de inte säga oss ngt mer existentiellt väsentligt än vad t ex seriebjörnen Bamse gör. Men just för att de har ägt rum har de betydelse i alla tider. Ur berättelsen om Lasaros vill jag nämna två särskilda betydelser som talar direkt till oss i allt som vi just nu upplever.

Predikan 5 söndagen i fastan 2020

Mitt i en orolig och plågad värld. Vi i klostret som får fira den heliga eukaristin är oförtjänt privilegierade. Men därmed ock­så ålagda en helig uppgift, att fira mässan ställföreträdande för dem som inte kan delta. I förrgår följde vi en syster till graven. En plats står tom. En grav är tillsluten. Idag hör vi hur Jesus med hög röst kallar Lasaros ur graven. Det låter som en annan värld, och Jesu röst hör för­vis­so till en annan värld, men hans röst ljuder in i den värld där vi känner igen oss. Evan­ge­­lis­ten Johan­nes berät­tar bå­de om förebrående frågor, om förtvivlad gråt och om nära vän­skap. Mitt i denna sörjan­de, oroliga och plågade värld ljuder Jesu Kristi röst.

Kortpredikan 28 mars 2020

Går det att distansera sig från talet om och tanken på Covid-19 i dessa tider? Den som sitter vid sin dator, som när denna kortpredikan förbereds, har bara ett knapptryck till de senaste nyhe­terna och de många kom­mentarerna. Distans är nödvändigt för att inte gå under. Tänk om vi var lika angelägna att undvi­ka smittan från den verklige fienden. Någon gav rådet att begränsa ny­hetsintaget till en gång om dagen.
Nordiska familjedagar i Norge 21-24 maj 2020